ฟังโดยไม่ใช้หู ความรักที่ไร้หัวใจ

ภาษาจีนเป็นภาษาสัญลักษณ์ มาจากการวาดรูปภาพแปลงมาเป็นตัวอักษร หัวข้อในครั้งนี้ที่ว่า ฟังโดยไม่ใช้หู ความรักที่ไร้หัวใจ มาจากการลดรูปตัวอักษรจากแบบตัวเต็มมาเป็นตัวย่อ จนทำให้สัญลักษณ์ตัวอักษรและความหมายหายไป

ฟังโดยไม่ใช้หู ความรักที่ไร้หัวใจ Read More

ฉางเฮิ่นเกอ《长恨歌》ลำนำโศกนิรันดร์

ฉางเฮิ่นเกอ《长恨歌》ลำนำโศกนิรันดร์ เป็นบทกวีผลงานชิ้นเอกเขียนโดยไป๋จวีอี้ 白居易 กวีในสมัยราชวงศ์ถัง

ฉางเฮิ่นเกอ《长恨歌》ลำนำโศกนิรันดร์ Read More

3 อมตะ 三不朽

ในประวัติศาสตร์จีนนั้น มีการกล่าวถึง การแสวงหาความเป็นอมตะ ไม่เจ็บไม่ตาย ตัวอย่างง่าย ๆ ของการแสวงหาความเป็นอมตะคือเรื่องราวของจิ๋นซีฮ่องเต้ ที่ส่งคนไปแสวงหายาอายุวัฒนะ เพื่อจะได้ไม่ต้องตาย หรือหากกล่าวถึงตามความเชื่อของเต๋า ก็คือการฝึกตนให้เป็นเซียน เพื่อจะได้มีชีวิตที่เป็นอมตะ ไม่เจ็บ ไม่แก่ ไม่ตาย

3 อมตะ 三不朽 Read More

สุราดี ย่อมไม่กลัวตรอกลึก

สุราดีไม่กลัวตรอกลึก สื่อความหมายว่าสุราที่กลั่นอย่างดีย่อมมีกลิ่นหอม ถึงแม้จะอยู่ในตรอกลึกเพียงใด แต่กลิ่นหอมของสุรานั้นก็หอมจนทุกคนได้กลิ่น และแสวงหาที่มาเพื่อจะให้ได้ลิ้มรส

สุราดี ย่อมไม่กลัวตรอกลึก Read More

หลีฮื้อกระโดดผ่านประตูมังกร 鲤鱼跳龙门

หลีฮื้อกระโดดผ่านประตูมังกร 鲤鱼跳龙门 เป็นประโยคที่ให้ความหมายถึง การมีความพยายาม แล้วจะประสบความสำเร็จ

หลีฮื้อกระโดดผ่านประตูมังกร 鲤鱼跳龙门 Read More

สำนวนจีน น้ำบ่อไม่ยุ่งกับน้ำคลอง

สำนวนจีน น้ำบ่อไม่ยุ่งกับน้ำคลอง หมายถึงการบอกให้ผู้อืนทราบว่า ต่างคนต่างมีหนทางของตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน

สำนวนจีน น้ำบ่อไม่ยุ่งกับน้ำคลอง Read More