10 จุดชมวิวทิวทัศน์ รอบทะเลสาบซีหู 西湖十景

ทะเลสาบซีหูนั้น มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดปี แต่ละฤดูกาลต่างก็มีความงดงามแตกต่างกันไป ที่ซีหูมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ 10 แห่ง เรียกว่า 10 ทิวทัศน์ ทะเลสาบซีหู 西湖十景

Read More

ปาต้าชู่ ปักกิ่ง ไหว้พระ 8 วัด ในที่เดียว

ปาต้าชู่ ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของกรุงปักกิ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A มีวัดโบราณ 8 แห่ง และยังเป็นสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนปักกิ่ง

Read More

เซิ่นเจิ้น เมืองประวัตศาสตร์ เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน

เซิ่นเจิ้น เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง ปัจจุบัน เซิ่นเจิ้นเป็นที่ตั้งของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประเทศ

Read More

สุสาน 13 กษัตริย์ราชวงศ์หมิง

สุสาน 13 กษัตริยราชวงศ์หมิง หรือหมิงสือซานหลิง ตั้งอยู่บริเวณเขาเทียนโซ่ว เขตชางผิง ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

Read More