ชมต้นแปะก๊วยพันปี ที่วัดเจ้าแม่กวนอิม จงหนานซาน ซีอาน

วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่จงหนานซาน มีชื่อเสียงในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมต้นแปะก๊วยโบราณ

Read More

วัดปี้หยุน ริมเขาเซียงซาน ปักกิ่ง ย้อนรอยอดีตบิดาแห่งประเทศจีน

วัดปี้หยุน 碧云寺 เป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่ที่ริมเขาเซียงซาน กรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นในสมัยคริสตวรรษที่ 14 ประมาณปี 1331 ในสมัยราชวงศ์หยวน จากนั้น ในสมัยราชวงศ์ชิง จักรพรรดิเฉียนหลงได้เสด็จมาประทับที่เขาเซียงซาน จึงได้มีการปรับปรุง และขยายพื้นที่ บริเวณเซียงซาน วัดปี้หยุน และสถานที่โดยรอบ และมีการตกแต่งให้มีความสวยงามเพิ่มขึ้น สถานความสวยงาม โดยองค์กรอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจีน ได้ขึ้นทะเบียน วัดปี้หยุน ในปี 2001 อาคารหอที่ระลึกซุนยัดเซน ในอาคารจะมีรูปปั้นของ ดร. ซุนยัตเซ็น ซึ่งชาวจีนยกย่องให้เป็นบิดาของประเทศ ข้าง …

Read More

เซียงซาน 香山 สถานที่ชมฤดูใบไม้ร่วงสวยที่สุดในปักกิ่ง

เซียงซาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง เป็นสถานที่ ๆ ได้รับความนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แม้แต่จักรพรรดิ์ยังต้องเสด็จมาเยือน

Read More

คืนวันไหว้พระจันทร์ ที่ ว่านฮัวเจิ้น 万花阵

ว่านฮัวเจิ้น 万花阵 หรือ หวงฮัวเจิ้น 黄花阵 คือ สวนรูปแบบผสมผสานระหว่างจีน ยุโรป สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรด์เฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ตั้งอยู่ในพระราชวังหยวนหมิงหยวน

Read More

ศาลงักฮุย ขุนพลผู้ซื่อสัตย์ ริมทะเลสาบซีหู เมืองหังโจว

งักฮุย เป็นชื่อขุนพลคนสำคัญในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ คนจีนนับถืองักฮุยเป็นขุนพลผู้ซื่อสัตย์ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์จีน ผลงานของงักฮุย คือการนำทัพต่อต้านการรุกรานของชนเผ่าจิน

Read More