คืนวันไหว้พระจันทร์ ที่ ว่านฮัวเจิ้น 万花阵

ว่านฮัวเจิ้น 万花阵 หรือ หวงฮัวเจิ้น 黄花阵 คือ สวนรูปแบบผสมผสานระหว่างจีน ยุโรป สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรด์เฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ตั้งอยู่ในพระราชวังหยวนหมิงหยวน

Read More

ศาลงักฮุย ขุนพลผู้ซื่อสัตย์ ริมทะเลสาบซีหู เมืองหังโจว

งักฮุย เป็นชื่อขุนพลคนสำคัญในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ คนจีนนับถืองักฮุยเป็นขุนพลผู้ซื่อสัตย์ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์จีน ผลงานของงักฮุย คือการนำทัพต่อต้านการรุกรานของชนเผ่าจิน

Read More

ภูเขาสายรุ้ง อุทยานธรณีวิทยาจางเย่ ตันเสีย

ภูเขาสายรุ้ง อุทยานธรณีวิทยาจางเย่ตันเสีย Zhangye Danxia National Geopark ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของของเทือกเขาฉีเหลียง ระหว่างเขตปกครองตนเองชนชาติยู่กู้ ซู่หนานและเทศมณฑลหลินเสอในเมืองจางเย่ มณฑลกานซู่

Read More

เจดีย์ไม้แห่งวัดโฝกง เจดีย์ไม้ที่สูงที่สุด และเก่าแก่ที่สุด ในประเทศจีน

เจดีย์ศากยมุนีแห่งวัดโฝกง เจดีย์ที่ทำด้วยไม้ที่สูงที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน

Read More

ซื่อต้าสือคู 四大石窟 4 ถ้ำแกะสลักหินที่สำคัญที่สุดในประเทศจีน

ซื่อต้าสือคู 四大石窟 คือถ้ำหินแกะสลักที่สำคัญในประเทศจีน 4 แห่งซึ่งแต่ละแห่งต่างมีหินแกะสลักที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

Read More

โม่เหอ ชมแสงเหนือ พระอาทิตย์เที่ยงคืน จุดเหนือสุดในประเทศจีน

เมืองโม่เหอ 漠河 อยู่ในเขตพื้นที่ต้าซิ่งอันหลิง 大兴安岭 มณฑลเฮยหลงเจียง ดินแดนเหนือสุดในประเทศจีน

Read More

ด่านเยี่ยนเหมินกวน 雁门关

กำแพงเมืองจีนด่านเยี่ยนเหมินกวน ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองซินโจว 忻州 มณฑลซานซี ประเทศจีน เยี่ยน แปลว่า ห่านป่า เหมิน แปลว่าประตู กวน แปลว่าด่าน ดังนั้นชื่อของด่านนี้ แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ด่านห่านป่า

Read More

ทางเดินกระจก หวงเถิงเสีย กวางตง

ทางเดินกระจกหวงเถิงเสียเทียนเหมิน ตั้งอยู่ในเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หวงเถิงเสีย ในเมืองชิงย่วน ทางเหนือของมณฑลกวางตุ้ง

Read More