อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน 达古冰川

อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย Dagu Glcier National Park หรือ ต๋ากู่ปิงชวน 达古冰川 ตั้งอยู่ในเมืองเฉิงตู มณฑณเสฉวน

Read More

11.11 กวงกุ้นเจี๋ย 光棍节 วันคนโสดจีน

วันที่ 11 เดือน 11 (พ.ย.) ที่ถือเป็น “วันคนโสด” (Singles Day) ของจีน โดยในภาษาจีนจะเรียกว่า “เทศกาลกวงกุ้น” (光棍节) ซึ่งคำว่า ‘กวงกุ้น’ (光棍) นอกจากจะมีความหมายว่า ท่อนไม้ ยังเป็นสแลงแปลว่า เป็นโสด ได้ด้วย

Read More

สือเซี่ยง เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ หมิงเสี้ยวหลิง นานกิง

ถนนสือเซี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินศักดิ์สิทธิ์ หรือเสินเต้า ในสุสานหมิงเสี้ยวหลิง สถานที่ฝังพระศพของหมิงไท่จู่ จูหยวนจาง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิง

Read More

ชมต้นแปะก๊วยพันปี ที่วัดเจ้าแม่กวนอิม จงหนานซาน ซีอาน

วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่จงหนานซาน มีชื่อเสียงในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมต้นแปะก๊วยโบราณ

Read More

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา

เจ้าแม่กวนอิม กวนซืออิม 观世音 หรือ กวนอิม 观音 เป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา ทรงเป็นผู้สดับเสียงของชาวโลก ทรงสามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ แต่ทรงยับยั้งไว้เนื่องจากความกรุณาสงสารต่อสรรพสัตว์

Read More