ตำนานเทศกาลกินเจ 九皇斋节

เทศกาลถือศีลกินเจ เป็นประเพณีตามแบบลัทธิเต๋า เทศกาลกินเจได้กำหนดเอาวันตามจันทรคติ คือ เริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี เพือรับประทานอาหารเจซึ่งเป็นอาหารที่ปรุงโดยปราศจากเนื้อสัตว์และผักกลิ่นฉุน 5 ชนิด และเนื่องจากการไม่นำเนื้อสัตว์มาปรุงอาหาร จึงมีคำกล่าวที่ว่า “กินเจหนึ่งมื้อ หมื่นชีวิตรอดตาย”

Read More

With You 在一起 ละครสะท้อนเหตุการณ์จริงการเกิด COVID 19 ในประเทศจีน

With You 在一起 ละครโทรทัศน์สร้างจากเรื่องจริงของเหตุการณ์ การเกิดโรคระบาด COVID-19 ในประเทศจีน ของบุคคลสาขาอาชีพต่าง ๆ

Read More