เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา

เจ้าแม่กวนอิม กวนซืออิม 观世音 หรือ กวนอิม 观音 เป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา ทรงเป็นผู้สดับเสียงของชาวโลก ทรงสามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ แต่ทรงยับยั้งไว้เนื่องจากความกรุณาสงสารต่อสรรพสัตว์

Read More

วันลี่ชิว 立秋 จุดเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง

วันลี่ชิว 立秋 จุดเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง เป็นฤดูกาลที่ 13 ใน 24 ฤดูกาลจีน เกิดขึ้นในวันที่ 7-8 สิงหาคม ของทุกปี องศาดวงอาทิตย์ 135°

Read More

ฮก ลก ซิ่ว เทพเจ้ามงคล

เทพเจ้ามงคล ฮก ลก ซิ่ว เป็น 3 เทพเจ้าจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นมงคลแห่งการอวยพร 3 ประการของจีน ได้แก่ ฮก ความสมบูรณ์พูนสุข ลก หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง ความร่ำรวย และ ซิ่ว คือ ความอายุมั่นขวัญยืน

Read More

ภูเขาสายรุ้ง อุทยานธรณีวิทยาจางเย่ ตันเสีย

ภูเขาสายรุ้ง อุทยานธรณีวิทยาจางเย่ตันเสีย Zhangye Danxia National Geopark ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของของเทือกเขาฉีเหลียง ระหว่างเขตปกครองตนเองชนชาติยู่กู้ ซู่หนานและเทศมณฑลหลินเสอในเมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ ประเทศจีน สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2010 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลก ในปี 2020 อุทยานแห่งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ “ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย” Danxia Rainbow Mountain  ซึ่งเรียกตามแนวเขาสูงที่มีลวดลายเป็นริ้วสีธรรมชาติสีสดใส ซึ่งสีเหล่านี้มาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน ประกอบกับการทับถมของหินทรายและแร่ธาตุที่โดน ลม และฝนกัดเซาะเป็นเวลาที่แตกต่างกันนับพันปี จนทำให้มีลวดลายที่เรียงตัวกันเป็นชั้นที่มีสีสันสวยงาม …

Read More

กลยุทธ์ ซ่อนดาบในรอยยิ้ม

กลยุทธ์ ซ่อนดาบในรอยยิ้ม ถือเป็นกลยุทธ์ที่ใช้การแสร้งทำเป็นมิตรแต่แท้จริงจ้องหาโอกาสจะกำจัดศัตรูอยู่ตลอดเวลา

Read More

เจดีย์ไม้แห่งวัดโฝกง เจดีย์ไม้ที่สูงที่สุด และเก่าแก่ที่สุด ในประเทศจีน

เจดีย์ศากยมุนีแห่งวัดโฝกง เจดีย์ที่ทำด้วยไม้ที่สูงที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน

Read More

กลยุทธ์ มีในไม่มี 无中生有Create something from nothing

กลยุทธ์มีในไม่มี หรือ อู๋จงเซิงโหย่ว 无中生有 Create something from nothing หมายถึงการใช้ภาพลวงในการหลอกล่อศัตรูเพียงครั้งคราวให้หลงเชื่อ แปรเปลี่ยนจากลวงเป็นจริงจากจริงเป็นลวง ทำให้ศัตรูเกิดความเข้าใจผิด การใช้ภาพลวงเพื่อเสแสร้งปกปิดภาพจริง การผันผวนคำเท็จจากลวงให้กลายเป็นความจริง ในจริงมีเท็จ ในเท็จมีจริง ทำให้ในการทำศึกสงครามย่อมมีกลลวงข้อเท็จจริงสลับกัน

Read More

วันต้าสู่ 大暑 Major Heat

วันต้าสู่ 大暑 เป็นฤดูกาลที่ 12 ใน 24 ฤดูกาลจีน เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 22-23 กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็นช่วงฤดูร้อน ที่สภาพอากาศในประเทศจีนมีอุณหภูมิสูงที่สุด

Read More

หวังเจี้ยนหลิน มังกรหมายเลข 1 แห่งโลกอสังหาฯ

หวังเจี้ยนหลิน ผู้ก่อตั้งและประธานของกลุ่มว่านต๋า กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบันเทิงที่เติบโตอย่างรวดเร็วของจีน

Read More

ซื่อต้าสือคู 四大石窟 4 ถ้ำแกะสลักหินที่สำคัญที่สุดในประเทศจีน

ซื่อต้าสือคู 四大石窟 คือถ้ำหินแกะสลักที่สำคัญในประเทศจีน 4 แห่งซึ่งแต่ละแห่งต่างมีหินแกะสลักที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

Read More