เทพเจ้า กวนอู สามก๊ก

การตายของกวนอู นอกจากจะสะเทือนความรู้สึกของคนอ่านสามก๊กแล้ว ยังเป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าเหตุการณ์ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตกวนอู เป็นอย่างไร อะไรคือที่มาที่ไปที่ทำให้กวนอูต้องตาย และใครกัน..ฆ่ากวนอู

Read More

S2 เส้นทางรถไฟสายฤดูใบไม้ผลิ สู่กำแพงเมืองจีน

เส้นทางรถไฟสาย S2 เป็นทางสายรถไฟสายชานเมืองของปักกิ่ง ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางไปยังกำแพงเมืองจีนด่านปาต๋าหลิง ในปัจจุบัน เส้นทางหลักของรถไฟสายนี้ จะเริ่มต้นที่สถานีหวงถู่เตี้ยน 黄土店 Huangtudian  (Beijing Subway Line8/Line13) สู่สถานีฉางผิง 昌平 สถานีหนานโข่ว 南口  มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟปาต๋าหลิง 八达岭 ซึ่งสามารถลงที่สถานีนี้แล้วเดินต่อไปยังกำแพงเมืองจีนด่านปาต๋าหลิงได้ในระยะทางไม่ถึง 1 กิโลเมตร เส้นทางรถไฟสาย S2 นี้จะไปสิ้นสุดที่สถานีหยานชิ่ง 延庆  S2 เส้นทางรถไฟสายฤดูใบไม้ผลิ ทุกปี ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน …

Read More

พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ เหวินซูผู่ซ่า

พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ เหวินซูผู่ซ่า หรือบุ่งซู๊ผ่อสัก เป็นพระโพธิสัตว์ฝ่ายปัญญาและมีหน้าที่คุ้มครองนักปราชญ์

Read More

เทพรัตนบรรณศิลป์

หนังสือ เทพรัตนบรรณศิลป์ โดย ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุลหนังสือแสดงพระอัจฉริยภาพใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ผู่เสียนผูซ่า 普贤菩萨

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ หรือผู่เสียนผูซ่า 普贤菩萨 ในสำเนียงแต้จิ๋วนิยมเรียกว่า โผวเฮี้ยงผ่อสัก พระนามของพระองค์ หมายถึง ผู้เจริญโดยรอบ ผู้ประเสริฐโดยรอบ

Read More

เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา

เจ้าแม่กวนอิม กวนซืออิม 观世音 หรือ กวนอิม 观音 เป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา ทรงเป็นผู้สดับเสียงของชาวโลก ทรงสามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ แต่ทรงยับยั้งไว้เนื่องจากความกรุณาสงสารต่อสรรพสัตว์

Read More