ตำนานพระอรหันต์จี้กง

พระอรหันต์จี้กง เป็นพระอรหันต์ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน แต่เป็นพระอรหันต์ที่แปลกประหลาด. จนผู้คนให้ฉายานามว่า พระบ้า หรือ พระเพี้ยน ศาสนาพุทธนิกายมหายานเชื่อกันว่า จี้กงเป็นพระอรหันต์ที่จุติมาเกิดอีกครั้งเพื่อสั่งสอนมนุษย์โลก

ตำนานพระอรหันต์จี้กง Read More

ศาลเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮัม ฮ่องกง

ศาลเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮัม ฮ่องกง 红磡观音庙 เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง

ศาลเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮัม ฮ่องกง Read More

บทกลอน คะนึงหา โดยหวังเหวย

บทกลอน คะนึงหา โดยหวังเหวย กวีเลื่องชื่อในสมัยราชวงศ์ถัง กลอนบทนี้ หวังเหวย แต่งให้แก่ หลี่กุยเหนียน สหายที่พเนจรไปแดนใต้ เพื่อแสดงความคิดถึง 《相思》 王维 红豆生南国,春来发几枝? 愿君多采撷,此物最相思。 ต้นถั่วแดงเติบโต ณ แดนใต้ ใบไม้ผลิมาเยือนแตกก้านกิ่ง หวังท่านเก็บเม็ดถั่วให้มากยิ่ง เพราะมันคือสิ่งแทนความคะนึงหา ถัวแดง ตัวแทนความรักและคิดถึงของชาวจีน

บทกลอน คะนึงหา โดยหวังเหวย Read More

เย็นตาโฟ 映豆腐

เย็นตาโฟ หมายถึง อาหารแบบจีนอย่างหนึ่งคล้ายก๋วยเตี๋ยว แต่มีความเป็นเอกลักษณ์ของเย็นตาโฟ คือ ต้องใส่ซอสเย็นตาโฟ ลงไปในน้ำก๋วยเตี๋ยว ทำให้น้ำก๋วยเตี๋ยวมีสีแดง

เย็นตาโฟ 映豆腐 Read More