พระจันทรประภาโพธิสัตว์ 月光菩萨

พระจันทรประภาโพธิสัตว์ 月光菩萨 เป็นพระอัครสาวก ของ พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้า คู่กับพระสุริยประภาโพธิสัตว์ 日光菩萨 ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ นิกายมหายาน สัญลักษณ์สำคัญของพระจันทรประภาโพธิสัตว์ คือ ดวงจันทร์วางบนดอกบัว หัตถ์ขวาประทานพร หัตถ์ซ้ายถือพระจันทร์บนดอกบัว เปรียบเทียบกันว่า ท่านคือ แสงแห่งความเมตตาและกรุณาที่ร่มเย็นใสสะอาด สามารถเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิด ยังให้สรรพสัตว์ที่หลงผิดได้รู้แจ้งเหมือนดังได้พบความสว่างในความมืดยามราตรี วันเทวสมภพของพระจันทรประภาโพธิสัตว์ ตรงกันวันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติจีน ซึ่ง ตรงกับวันเทศกาลไหว้พระจันทร์ ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ที่ ช่อง chinatalks …

พระจันทรประภาโพธิสัตว์ 月光菩萨 Read More

พระกษิติครรภโพธิสัตว์ ตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก

ตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก พระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นที่นับถือในศาสนาพุทธนิกายมหายาน

พระกษิติครรภโพธิสัตว์ ตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก Read More

ไต้ซือเอี๊ย 大士爷

ไต้ซือเอี๊ย ต้าซือเหย่ 大士爷 หรือ พระอมฤตราชโพธิสัตว์ เป็นความเชื่อตามหลักศาสนาพุทธ เชื่อกันว่าท่านคือราชาแห่งเหล่าผี เป็นประธานของพิธีทิ้งกระจาด

ไต้ซือเอี๊ย 大士爷 Read More

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา

เจ้าแม่กวนอิม กวนซืออิม 观世音 หรือ กวนอิม 观音 เป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา ทรงเป็นผู้สดับเสียงของชาวโลก ทรงสามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ แต่ทรงยับยั้งไว้เนื่องจากความกรุณาสงสารต่อสรรพสัตว์

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา Read More

เฟิ่งหวง นกในตำนานของจีน

เฟิ่งหวง 凤凰 เป็นนกในตำนานของจีน เดิมที เฟิ่ง เป็นนกตัวผู้ ในขณะที่หวงเป็นนกตัวเมีย ต่อมานกตัวผู้และตัวเมียก็ถูกรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ทำให้เกิดเป็นเฟิ่งหวง ลักษณะของเฟิ่งหวง เป็นนกที่รวมลักษณะของนกหลายชนิดเข้าด้วยกัน คือ มีหัวเป็นไก่ฟ้า มีลำตัวเป็นเป็ด มีหางเป็นนกยูง มีขาเป็นนกกระเรียน มีปากเป็นนกแก้ว และมีปีกเป็นนกนางแอ่น เฟิ่งหวง ตามตำนานจีน เป็นนกอมตะที่มีลักษณะหายาก กล่าวกันว่า เฟิ่งหวงเป็นนกที่เป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมและความดีงาม และว่ากันมามันจะปรากฏตัวให้เห็นยากมาก ดังนั้นเมื่อใดที่เฟิ่งหวงปรากฏตัวจะหมายถึง ณ ขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองมีสันติภาพ ความสงบสุข ความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรือง …

เฟิ่งหวง นกในตำนานของจีน Read More

เทียนโหวเซี้ยบ้อ หมาจู่ ตำนาน เจ้าแม่ทับทิม

เทียนโหวเซี้ยบ้อ หมาจู่ หรือเจ้าแม่ทับทิน คือเทพเจ้าที่ชาวจีน และชาวจีนโพ้นทะเลให้ความเคารพ

เทียนโหวเซี้ยบ้อ หมาจู่ ตำนาน เจ้าแม่ทับทิม Read More

เจ้าแม่ซีหวังหมู่ (西王母)

เจ้าแม่ซีหวังหมู่ (西王母) เป็นราชินีสวรรค์ซึ่งอยู่ที่เทือกเขาคุนหลุนทางตะวันตกของจีน ทำหน้าที่ปกครองเทพฝ่ายหญิงทั้งหมด

เจ้าแม่ซีหวังหมู่ (西王母) Read More

เทพเจ้าจีน ตั่วเหล่าเอี๊ย เทพเจ้าแห่งเขาบู๊ตึ๊ง

ตำนานแห่ง ตั่วเหล่าเอี๊ย หรือเฮี่ยงเทียนเสี่ยงตี่ เทพศักดิ์สิทธิ์ ประจำกลุ่มดาวด้านทิศเหนือ ผู้พิชิตมาร ในรูปลักษณ์ขุนพลเคราดำยาว เท้าเหยียบบนหลังงูและเต่าซึ่งถือเป็นสัตว์ประจำกาย มือขวาถือดาบชิดแชเกี่ยม มือซ้ายยกชี้ระดับหน้าอกไปยังท้องฟ้า อันแสดงความหมายถึงการบรรลุธรรมสำเร็จเต๋า ที่ผู้คนกราบไหว้นับถือมาจนถึงทุกวันนี้

เทพเจ้าจีน ตั่วเหล่าเอี๊ย เทพเจ้าแห่งเขาบู๊ตึ๊ง Read More

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ผู่เสียนผูซ่า 普贤菩萨

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ หรือผู่เสียนผูซ่า 普贤菩萨 ในสำเนียงแต้จิ๋วนิยมเรียกว่า โผวเฮี้ยงผ่อสัก พระนามของพระองค์ หมายถึง ผู้เจริญโดยรอบ ผู้ประเสริฐโดยรอบ

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ผู่เสียนผูซ่า 普贤菩萨 Read More

พระศากยมุนีพุทธเจ้า

พระศากยมุนีพุทธเจ้าตามความเชื่อของมหายานคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันกับพระพุทธเจ้าของทางฝ่ายเถรวาท นั่นคือ พระมหาสมณโคดม

พระศากยมุนีพุทธเจ้า Read More