พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ในพุทธศาสนา มหายาน

ในวิหารของวัดพุทธศาสนา นิยายมหายาน หรือวัดจีนนั้นเราจะพบว่ามีพระพุทธรูป 3 พระองค์ หรือ ไตรพุทธ 三菩萨 เป็นประธานของวัด เช่น วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เป็นต้น พระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ นี้ ประกอบด้วย พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์กลาง ทรงมีพระนามเต็มว่า 本师释迦牟尼佛 ท่านคือพระมหาสมณโคดม หรือเจ้าชายสิทธัตถะ พระพุทธเจ้าองค์เดียวกับพุทธศาสนา นิกายเถรวาท พระองค์คือพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบัน ซึ่งบรรลุธรรมที่ชมพูทวีป (ประเทศอินเดีย) เชื่อกันว่าพระองค์ประทับอยู่ในพุทธเกษตรส่วนกลาง …

พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ในพุทธศาสนา มหายาน Read More

ตำนานพระอรหันต์จี้กง

พระอรหันต์จี้กง เป็นพระอรหันต์ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน แต่เป็นพระอรหันต์ที่แปลกประหลาด. จนผู้คนให้ฉายานามว่า พระบ้า หรือ พระเพี้ยน ศาสนาพุทธนิกายมหายานเชื่อกันว่า จี้กงเป็นพระอรหันต์ที่จุติมาเกิดอีกครั้งเพื่อสั่งสอนมนุษย์โลก

ตำนานพระอรหันต์จี้กง Read More

ท้าวจตุโลกบาล ซื่อต้าจินกัง 四大金刚

ท้าวจตุโลกบาล หรือ ซื่อต้าจินกัง (四大金刚) บ้างเรียกว่า ท้าวจตุมหาราชา หรือ ซื่อต้าเทียนหวัง (四大天王) เป็นมหาเทพทั้งสี่ผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา

ท้าวจตุโลกบาล ซื่อต้าจินกัง 四大金刚 Read More

เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า อู่ลู่เสิน 五路神

อู่ลู่เสิน 五路神 คือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า ถือเป็นเทพเจ้าแห่งสิริมงคล ตามความเชื่อของจีน

เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า อู่ลู่เสิน 五路神 Read More

เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่มีข้อห้าม

เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่มีข้อห้าม 姜太公在此百事无禁忌Jiāng tàigōng zài cǐ bǎishì wú jìnjì เจียงไท่กงไจ้ชื่อไป๋อู๋ จิ้นจี่ แปลว่า เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่มีข้อห้าม ชง 衝 (冲) และกี๋ (จี้) 忌 ชาวจีนมีความเชื่อเรื่องข้อห้ามต่าง ๆ เรียกว่า กี๋ 忌 มาจาก กิ๋มกี๋ หรือ จิ้นจึ้ 禁忌 …

เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่มีข้อห้าม Read More