คนใกล้ชาดติดสีแดง  คนใกล้หมึกติดสีดำ 近朱者赤 近墨者黑

คนใกล้ชาดติดสีแดง  คนใกล้หมึกติดสีดำ (近朱者赤 近墨者黑) สุภาษิตนี้ มีความหมายว่า คนที่อยู่ใกล้หมึกประทับตราซึ่งมีสีแดง ก็จะติดสีแดงมาด้วย   ส่วนคนที่อยู่ใกล้หมึกสีดำ ก็จะเปื้อนสีดำมาด้วย อุปมา ดังเช่น คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหน หรือใกล้กับอะไร  ก็จะติดนิสัยหรือสิ่งนั้นมาด้วย

Read More

ที่มาของคำว่าอดทน 忍 ในภาษาจีน

ชาวจีนมีคุณธรรมหลายประการที่ยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต คุณธรรมอย่างหนึ่งที่ชาวจีนนิยมยึดถือและเป็นตัวอักษรหนึ่ง ที่ได้รับความนิยม แขวนไว้เตือนใจบนผนังบ้าน ได้แก่ ความอดทน ซึ่งถือเป็นอุปนิสัยพื้นฐานของชาวจีน ซึ่งอักษรจีนนั้นถือเป็นอักษรภาพ

Read More