สุราดี ย่อมไม่กลัวตรอกลึก

สุราดีไม่กลัวตรอกลึก สื่อความหมายว่าสุราที่กลั่นอย่างดีย่อมมีกลิ่นหอม ถึงแม้จะอยู่ในตรอกลึกเพียงใด แต่กลิ่นหอมของสุรานั้นก็หอมจนทุกคนได้กลิ่น และแสวงหาที่มาเพื่อจะให้ได้ลิ้มรส

สุราดี ย่อมไม่กลัวตรอกลึก Read More

หลีฮื้อกระโดดผ่านประตูมังกร 鲤鱼跳龙门

หลีฮื้อกระโดดผ่านประตูมังกร 鲤鱼跳龙门 เป็นประโยคที่ให้ความหมายถึง การมีความพยายาม แล้วจะประสบความสำเร็จ

หลีฮื้อกระโดดผ่านประตูมังกร 鲤鱼跳龙门 Read More

สำนวนจีน น้ำบ่อไม่ยุ่งกับน้ำคลอง

สำนวนจีน น้ำบ่อไม่ยุ่งกับน้ำคลอง หมายถึงการบอกให้ผู้อืนทราบว่า ต่างคนต่างมีหนทางของตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน

สำนวนจีน น้ำบ่อไม่ยุ่งกับน้ำคลอง Read More

คนใกล้ชาดติดสีแดง  คนใกล้หมึกติดสีดำ 近朱者赤 近墨者黑

คนใกล้ชาดติดสีแดง  คนใกล้หมึกติดสีดำ (近朱者赤 近墨者黑) สุภาษิตนี้ มีความหมายว่า คนที่อยู่ใกล้หมึกประทับตราซึ่งมีสีแดง ก็จะติดสีแดงมาด้วย   ส่วนคนที่อยู่ใกล้หมึกสีดำ ก็จะเปื้อนสีดำมาด้วย อุปมา ดังเช่น คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหน หรือใกล้กับอะไร  ก็จะติดนิสัยหรือสิ่งนั้นมาด้วย

คนใกล้ชาดติดสีแดง  คนใกล้หมึกติดสีดำ 近朱者赤 近墨者黑 Read More

ที่มาของคำว่าอดทน 忍 ในภาษาจีน

ชาวจีนมีคุณธรรมหลายประการที่ยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต คุณธรรมอย่างหนึ่งที่ชาวจีนนิยมยึดถือและเป็นตัวอักษรหนึ่ง ที่ได้รับความนิยม แขวนไว้เตือนใจบนผนังบ้าน ได้แก่ ความอดทน ซึ่งถือเป็นอุปนิสัยพื้นฐานของชาวจีน ซึ่งอักษรจีนนั้นถือเป็นอักษรภาพ

ที่มาของคำว่าอดทน 忍 ในภาษาจีน Read More