3 อมตะ 三不朽

ในประวัติศาสตร์จีนนั้น มีการกล่าวถึง การแสวงหาความเป็นอมตะ ไม่เจ็บไม่ตายแต่ก็เป็นที่ทราบกันว่า ชีวิตของคนเรานั้น เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่สักเท่าใด สุดท้าย ร่างกายก็จะต้องเจ็บป่วย แก่ชรา และเสียชีวิตไปในที่สุด

ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถดำรงตนให้เป็นอมตะทางร่างกายได้ แต่ก็ยังมีความเป็นอมตะอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทุกคนสามารถแสวงหาได้ นั่นคือ ความเป็นอมตะทางจิตใจ

ในบันทึกประวัติศาสตร์ยุคชุนชิวนั้น ได้มีการกล่าวถึงการกระทำที่ทำให้เกิดความเป็นอมตะทางจิตใจสามประการ ติดตามฟังได้ทาง ช่อง Chinatalks