สำนวนจีน ถานฮัว ชั่วข้ามคืน 昙花一现

ถานฮัว 昙花 ในภาษาไทยเรียกว่าดอกโบวตั๋น แต่เป็นคนละพันธ์กับดอกโบตั๋น หรือมู่ตัน 牡丹花 ถานฮัว ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Night Blooming Flower เนื่องจากเป็นพรรณไม้ที่จะบานเฉพาะในเวลากลางคืน และใช้เวลาในการเบ่งบานและร่วงโรยในเวลาเพียงค่ำคืนเดียว จึงได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งรัตติกาล หรือราชินีหนึ่งค่ำคืน Queen of One Night

ถานฮัว ชั่วข้ามคืน 昙花一现 tán huā yī xiàn เป็นสำนวนจีนหมายถึง ช่วงเวลาที่สวยงาม มักจะปรากฎเพียงระยะเวลาอันสั้น ดังเช่นดอกถานฮัว ซึ่งบานและร่วงโรยเพียงชั่วข้ามคืน