นาฬิกาแห่งศตวรรษ เทียนจิน

นาฬิกาแห่งศตวรรษ 天津世纪钟 Century Clock ตั้งอยู่กลางมหานครเทียนจิน หนึ่งในมหานครทั้ง 4 ของจีน

นาฬิกาแห่งศตวรรษ เป็นงานสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์แห่งเมืองเทียนจิน สร้างขึ้นโดยรัฐบาลท้องถิ่นเทียนจินเพื่องฉลองรับศตวรรษใหม่ คือศตวรรษที่ 21

นาฬิกาแห่งศตวรรษตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟเทียนจิน มีความสูง 40 เมตร หนัก 170 ตัน หน้าปัดกว้างประมาณ 15 เมตร

ตัวนาฬิกาออกแบบตามสไตล์ยุโรป เนื่องจากในอดีตเทียนจินเป็นเขตสัมปทานเช่าของชนชาติตะวันตก ดังนั้นอาคารสถาปัตยกรรมในเมืองเทียนจินจึงมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างจีนและตะวันตก จนเทียนจิน ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองเซี่ยงไฮ้ทางเหนือ

บริเวณรอบ ๆ นาฬิกาแห่งศตวรรษได้แก่ สะพานเจี่ยฟัง 解放桥 จตุรัสจินวาน 津湾广场 ต่างเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ดังนั้นนาฬิกาแห่งศตวรรษเทียนจินจึงมีการออกแบบให้มีลักษณะที่สอดคล้องกัน

บนหน้าปัดนาฬิกา วงรอบนอกมีสัญลักษณ์ 12 ราศีแทนตัวเลขบอกเวลา วงรอบในมีตัวเลขบอกเวลาแบบโรมัน

ด้านนอกมีฟันเฟือง และลูกตุ้ม และสัญลักษณ์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ตัวแทนของหยิน-หยาง