เวลาเปิดปิด และค่าเข้าชมพระราชวังต้องห้าม

พระราชวังต้องห้ามกู้กงปักกิ่ง เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิด และปรับปรุงราคาเข้าชมเพื่อให้สอดคล้องกับฤดูกาลเป็นประจำทุกปี

เวลาเปิด-ปิด

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม

เวลาเปิด 8.30 น.

เวลาสุดท้ายที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 16.10 น.

เวลาปิด 17.00 น.

ค่าเข้าชม 60 หยวน

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 มีนาคม

เวลาเปิด 8.30 น.

เวลาสุดท้ายที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 15.40 น.

เวลาปิด 16:30 น.

ค่าเข้าชม 40 หยวน

Cr. The Palace Museum