มณฑลไห่หนาน 海南省 ฮาวายแห่งเอเชียตะวันออก

มณฑลไห่หนาน 海南省 ฮาวายแห่งเอเชียตะวันออก

มณฑลไห่หนาน ได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่เกาะฮาวายของจีน และจีนยังคาดหวังว่า จากการยกเว้นวีซ่าในครั้งนี้ จะทำให้ไห่หนานเป็นปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก และเป็น “ฮาวายแห่งเอเชีย”

รู้จักมณฑลไห่หนาน 海南省

มณฑลไห่หนาน 海南省 คือ มณฑลตั้งอยู่ทางใต้สุดของของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยเกาะหลายเกาะ โดยที่เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะไหหลำ 海南 เมื่อชาวจีนพูดเกี่ยวกับ “ไห่หนาน” ในภาษาจีน มักจะหมายถึงเฉพาะเกาะไหหลำ เมื่อพูดถึงมณฑลไหหลำจะใช้คำว่า 海南省 (Hǎinán Shěng) “ไห่หนานเฉิ่ง”

มณฑลไห่หนาน สามารถแบ่งออกเป็น 4 เมือง คือ
– เมืองไหโข่ว (海口市) เมืองหลวงของมณฑล
– เมืองซานย่า (三亞市)
– เมืองซันชา (三沙市)
– เมืองตานโจว (儋州市)

ลักษณะภูมิประเทศของมณฑลไห่หนาน ส่วนใหญ่เป็นเกาะ มีหาดทราย น้ำทะเลสวย อากาศอบอุ่น ขึ้นชื่อว่าเป็น ฮาวายแห่งเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะเมืองซานย่า ถือเป็นเมืองตากอากาศชั้นดี นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่น่าสนใจ

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของมณฑลไห่หนาน

ถนนโบราณเต๋อเซิ่งชา (得胜沙街 : Déshèng shā jiē) เต๋อเซิ่งชา 得胜沙街 เป็นถนนที่อยู่เหนือสุดของเมืองไหโข่ว ถือเป็นถนนโบราณมีประวัติศาสตร์ความเป็นมากว่า 100 ปี สัญลักษณ์สำคัญของเต๋อเซิ่งซา คือรูปแบบสถาปัตยกรรมริมฝั่งถนนทั้ง 2 ฝั่ง มีลักษณะเป็น ฉีโหลว (骑楼) คือเป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์ที่ทำเป็นถนนคนเดินเชื่อมต่ออยู่ใต้ชายคาเดียวกันโดยเต๋อเซิ่งซา ถือเป็นถนนสายเก่าแก่นับร้อยปีที่ชาวไหโขว่รู้กันโดยทั่วไป โดยในปัจจุบันถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้ง สำคัญสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของไห่หนาน

หาดย่าหลง (亚龙湾 : Yàlóngwān / Yalong Bay)

หาดย่าหลง (亚龙湾) ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองซานย่า มณฑลไหหนาน หรือรู้จักกันในชื่อ Yalong Bay National Resort ที่นี่มีหาดทรายขาวสวย ยาวถึง 7 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศชั้นดีและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Oriental Hawaii

วัดหนานซาน (南山寺:Nánshān sì /Nanshan Temple)

วัดหนานซาน (南山寺) ตั้งอยู่ในเมืองซานย่า มณฑลไหหนาน เป็นวัดที่มีชื่อเสียง โดยมีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจ้าแม่กวนอิมแห่งทะเลใต้ (Guan Yin of the South Sea of Sanya) ซึ่งมีความเชื่อว่าใครได้มาสักการะ จะมีอายุยืนยาว เทียบได้ดังอายุของภูเขาหนานซาน

ตูรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมที่ http://en.visithainan.gov.cn/

การเดินทางไปยังไห่หนาน 

สายการบิน Hainan Airlines  (海南航空公司 : Hǎinán Hángkōnggōngsī) มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน ถือเป็นสายการบินยักษ์ใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน ที่ให้บริการการบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีฐานหลักอยู่ที่ Haikou Meilan International Airport