โม่เหอ ชมแสงเหนือ พระอาทิตย์เที่ยงคืน จุดเหนือสุดในประเทศจีน

เมืองโม่เหอ 漠河 อยู่ในเขตพื้นที่ต้าซิ่งอันหลิง 大兴安岭 มณฑลเฮยหลงเจียง ดินแดนเหนือสุดในประเทศจีน ซึ่งมีเขตแดนติดกับประเทศรัสเซีย มีแม่น้ำเฮยหลงเจียงไหลผ่าน ในช่วงฤดูหนาวที่นี่จะปกคลุมไปด้วยหิมะ และเคยทำสถิติอุณหภูมิต่ำสุด ถึง – 52.3 องศาเซลเซียส (13/2/1956)

โค้งแรกของแม่น้ำเฮยหลงเจียง 黑龙江第一湾

แม่น้ำเฮยหลงเจียง แม่น้ำมังกรดำ หรือแม่น้ำอามูร์ (Amur) ในภาษารัสเซีย ถือเป็นแม่น้ำระหว่างเขตแดนระหว่างดินแดนสหพันธ์ตะวันออกไกล ของประเทศรัสเซีย และดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือ (ตงเป่ย 东北) ของประเทศจีน

การไปชมโค้งแรกของแม่น้ำเฮยหลงเจียง ห่างจากจุดเหนือสุดของประเทศจีน 中国最北点 ประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อเดินขึ้นไปบนภูเขา จะเห็นทิวทัศน์แม่น้ำเฮยหลงเจียง ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างจีน-รัสเซีย

หมู่บ้านเป่ยจี๋ 北极村 ชมแสงเหนือและพระอาทิตย์เที่ยงคืนแห่งเดียวในประเทศจีน

หมู่บ้านเป่ยจี๋ เป็นหมู่บ้านทางเหนือที่สุดในประเทศจีน บนละติจูดที่ 53 องศาเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน ในช่วงฤดูร้อน ในวันครีษมายัน หรือวันเซี่ยจื้อ 夏至 หากโชคดีเพียงพอ นักท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้เห็นแสงเหนือและพระอาทิตย์เที่ยงคืน ส่วนในช่วงฤดูหนาว ที่นี่จะสามารถเห็นทิวทัศน์ของหมู่บ้านที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ จนหมู่บ้านนี้ได้รับชื่อว่า หมู่บ้านขั้วโลกเหนือในประเทศจีน

ค่าเข้าชม : 50 หยวน

หมู่บ้านเป่ยหง 北红村

หมู่บ้านเป่ยหงเป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาทั้ง 3 ด้าน การท่องเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาว จะได้พบกับกระต่ายหิมะ เรนเดียร์ ส่วนในฤดูร้อนก็มีกิจกรรมเก็บผลไม้ป่าและสมุนไพร

กิจกรรมตกปลาในฤดูหนาว

แม่น้ำเฮยหลงเจียง ซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านเป่ยจี้ ที่นี่จึงมีกิจกรรมพิเศษให้นักท่องเที่ยวตกปลาในฤดูหนาว

การเดินทาง :

การเดินทางไปยังเมืองโม่เหอ สามารถเดินทางไปด้วยเครื่องบินผ่านเมืองฮาร์บิน ลงที่สนามบินโม่เหอกู่เหลียน漠河古莲机场 หรือเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีรถไฟฮาร์บิน ไปลงที่สถานีรถไฟโม่เหอ การเดินทางภายในโม่เหอ สามารถเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือรถแท๊กซี่

Credit : 大兴安岭文体广电和旅游局 | 中国漠河旅游