ลี่เจียง เมืองมรดกโลก

ลี่เจียง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน เคยเป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มาตั้งแต่ในสมัยโบราณ ลี่เจียงได้รับการขนานนามว่า เป็น เวนิสแห่งตะวันออก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1997

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญใน ลี่เจียง

เมืองโบราณต้าเหยียน Dayan Ancient Town 大研古城 เป็นเมืองโบราณซึ่งมีอาคารบ้านเรือนแบบจีนโบราณ มีลำธาร คูคลอง และภูเขา มีคลองน้ำไหลผ่านอาคารโบราณ มีสะพานโค้งหินเก่าแก่ ถนนทุกสายในเมืองโบราณต้าเหยียนจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม หรือ ซื่อฟางเจีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าของเมือง

ภูเขาหิมะมังกรหยก Jade Dragon Snow Mountain 玉龙雪山 ชาวพื้นเมืองของลี่เจียง เชื่อว่า ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยกตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีน ด้วยรูปร่างของภูเขาที่เหมือนกับมังกรกำลังเลื้อยอยู่ และถูกหิมะปกคลุมตลอด  จึงเป็นที่มาของชื่อ ภูเขาหิมะมังกรหยก 

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Valley 蓝月谷 ตั้งอยู่ที่ตีนเขาหิมะมังกรหยก น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มาจากการละลายของหิมะบนภูเขา ไหลมารวมกัน ทำให้น้ำบริเวณนี้เป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ มีความเย็นเฉียบตลอดทั้งปี

สระน้ำมังกรดำ Black Dragon Pool เฮยหลงถัน 黑龙潭 ตั้งอยู่ใน สวนอวี้ฉวน 玉泉公园 ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร สระมังกรดำลี่เจียงสร้างขึ้นในปีที่ 2 ของจักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิง (ปี 1737) สระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต และการสะท้อนของยอดเขาของภูเขาหิมะมังกรหยกที่มีชื่อเสียง ทำให้เกิดภาพทิวทัศน์ที่สวยงาม ภายในสวนยังมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่าซี ไว้ด้วยกัน

ช่องเขาเสือกระโจน Tiger Leaping Gorge 虎跳峡 ตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากแม่น้ำทรายทอง หรือ จินซาเจียง 金沙江 น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้มีหินที่เรียกว่า หินเสือกระโดด ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ ช่องเขาเสือกระโจน

โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  The First Bend of Yangtze River 长江第一湾 เกิดจากแม่น้ำแยงซี หรือที่คนจีนเรียกว่า แม่น้ำฉางเจียง ที่ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มากระทบกับภูเขาไห่หลอ ทำให้ทิศทางของแม่น้ำหักโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งน้ำที่สวยงาม

เมืองโบราณไป๋ซา Baisha Ancient Town 白沙古镇 ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของลี่เจียงในสมัยราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หยวน ถือเป็นศูนย์กลางทาง การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของลี่เจียง ปัจจุบันยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ

หมู่บ้านน้ำหยก Jade Water Village 玉水寨景区 สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4 A ตั้งอยู่ในเมืองไป๋ซา 白沙 บ้านเกิดของวัฒนธรรมชาวนาซี 纳西 บริเวณเชิงเขาหิมะมังกรหยก

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำอื่น ๆ ทะเลสาบหลูกู 泸沽湖 เมืองโบราณชูเหอ 束河古镇 ทะเลสาบลาซื่อ Lashi Sea 拉市海 ภูเขาเหล่าจวิน Laojun Mountain 老君山 ภูเขาเหวินปี้ Wenbi Mountain 文笔山

Credit : 世界文化遗产丽江古城

ติดตามท่องเที่ยวจีนได้ที่ Fanpage Chinatalkstravel