เมืองโบราณซีถัง เจ้อเจียง

เมืองโบราณซีถัง เมืองโบราณแห่งสายน้ำ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียซิง มณฑลเจ้อเจียง มีความโดดเด่นด้วยแม่น้ำ 9 สายไหลตัดผ่านเมือง อีกทั้งสะพานหินมากมายที่เชื่อมแต่ละฝั่งของเมืองไว้ด้วยกัน รวมแล้วกว่า 100 สะพาน

เมืองโบราณซีถัง มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยชุนชิว จนถึงจ้านกั๋ว ถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่มียาวนานหลายพันปี

การท่องเที่ยวในเมืองซีถัง เราจะเห็นสิ่งปลูกสร้างโบราณที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนจีนในยุคอดีต ได้ชื่นชมทัศนียภาพของเมืองที่มีถนนที่ปูด้วยหิน และสะพานหินโบราณที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เมืองทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำ อีกทั้งยังสามารถล่องเรือชมทิวทัศน์ริมสองฝั่งของในเมืองโบราณ