หยุนไถซาน

หยุนไถซาน 云台山 ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองเจียวจั้ว 焦作 ทางตอนใต้ของเทือกเขา ไท่หัง ตั้งใกล้อยู่กับเมืองลั่วหยาง ในมณฑลเหอหนานของจีน ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A และเป็นอุทยาททางธรณี ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดย UNESCO

อุทยานธรณีหยุนไถซานมีลักษณะเฉพาะด้วยการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและภูมิทัศน์ที่งดงามที่เกิดจากกระบวนการทางอุทกพลศาสตร์ร่วมกับทิวทัศน์ทางนิเวศวิทยาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ว่ากันว่าผู้มาเยือนหยุนไถซานต้องพบกับฤดูใบไม้ผลิทุก ๆ สามก้าว พบน้ำตกทุก ๆ ห้าก้าวและบ่อน้ำทุก ๆ สิบก้าว

ทิวทัศน์ของหยุนไถซานเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สามารถท่องเที่ยวได้ทั้ง 4 ฤดูกาล

ในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน หยุนไถซานจะเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวของป่า และน้ำตกที่สวยงาม

ในฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้ในหยุนไถซานจะเปลี่ยนสีหลากสี ซึ่งสามารถเห็นได้จากระยะไกล สลับกับทิวทัศน์ของน้ำตก

ในฤดูหนาวหิมะจะเปลี่ยนภูเขาให้กลายเป็นสีขาว น้ำในน้ำตกจะเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งและต้นไม้เขียวชอุ่มจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ

ติดตาม ท่องเที่ยวจีน ได้ที่ แฟนเพจ Chinatalkstravel