สือเซี่ยง เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ หมิงเสี้ยวหลิง นานกิง

ถนนสือเซี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินศักดิ์สิทธิ์ หรือเสินเต้า ในสุสานหมิงเสี้ยวหลิง สถานที่ฝังพระศพของหมิงไท่จู่ จูหยวนจาง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิง

สือเซี่ยง 石象 หมายถึงช้างหิน ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ 6 ชนิด ซึ่งวางเรียงอยู่บนเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีความยาว 615 เมตร

ตลอดเส้นทางเดินนี้ได้มีการจัดเรียงสัตว์ที่แกะสลักด้วยหินทั้ง 6 คู่ตามลำดับ ได้แก่ สิงโต เซี่ยจื้อ อูฐ ช้าง ยูนิคอร์น และม้า ซึ่งสัตว์หินเหล่านี้มีบทบาทเป็นสัญลักษณ์ในการปกป้องสุสานจากสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ

ในอดีตการขนส่งหินแกะสลักมายังเส้นทางเดินศักดิ์สิทธิ์นี้ ทำในฤดุหนาว พื้นดินกลายเป็นน้ำแข็ง มีการใช้ไม้ไผ่ต้นใหญ่เป็นล้อเลื่อนเพื่อขนส่งหินแกะสลักขนาดใหญ่ เฉพาะช้างแกะสลักหิน ซึ่งแกะสลักจากหินเพียงก้อนเดียวและมีน้ำหนักถึง 80 ตัน

เส้นทางบนถนนสือเซี่ยงนี้ ถือเป็นจุดเด่นและสัญลักษณ์หนึ่งของสุสานหมิงเสี้ยวหลิง โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ปลายเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม) ถือเป็นช่วงที่สวยที่สุด เพราะสีสันของใบไม้เปลี่ยนสี

Pics Credit : Nanjing Cultural Tourism