สี่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของพุทธศาสนา

สี่พุทธคีรี ตามความเชื่อของพุทธศาสนา มหายาน 四大佛教名山 เป็นภูเขา 4 แห่งที่เชื่อกันว่าควรไปสักการะ ประกอบไปด้วย

อู่ไถซาน 五台山 (ภูเขาทางทิศเหนือ)  ในมณฑลซานซี สถานที่ประทับของ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ เหวินซูผูซ่า 文殊菩萨

ผู่ถัวซาน 普陀山 (ภูเขาทางทิศตะวันออก) บนเกาะโจวซาน ในมณฑลเจ้อเจียง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ผู่ถัวซานเป็นสถานที่ประทับของพระโพธิสัตว์กวนอิม กวนซื่ออินผูซ่า 观世音菩萨

เอ๋อเหมยซาน หรือ เขาง๊อไบ๊ 峨眉山 (ภูเขาทางทิศตะวันตก) ในมณฑลเสฉวน สถานที่ประทับของ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ผู่เสียนผูซ่า 普贤菩萨

จิ่วหัวซาน 九华山 (ภูเขาทางทิศใต้) ในมณฑลอันฮุย มณฑลอันฮุย สถานที่ประทับของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ ตี้จ้างผูซ่า 地藏菩萨

จิ่วหัวซาน มียอดเขาทั้งหมด 99 ยอด และมียอดที่มีชื่อเสียงทั้งหมด 9 ยอด  มีวัดวาอารามตั้งอยู่มากกว่า 80 แห่ง รวมถึงพระพุทธรูปหยกที่ใหญ่ที่สุดของจีน หนักถึง 44 ตัน