เฟยไหลเฟิง ตำนานยอดเขาบิน ที่วัดหลิงอิ่น

เฟยไหลเฟิง 飞来峰 และวัดหลิ่งอิ่น 灵隐寺 อยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบซีหู
เฟยไหลเฟิงมีถ้ำแกะสลักหินที่สวยงาม ส่วนวัดหลิงอิ่นนั้นเป็นวัดที่พระจี้กงออกบวชและจำพรรษา

เฟยไหลเฟิง 飞来峰 แปลว่า ยอดเขาบิน เนื่องจากมีเรื่องเล่าว่าในอดีตยอดเขาบินไปมาได้ เมื่อบินไปลงที่ไหนก็ถล่มพื้นที่สร้างความเดือนร้อน ในขณะที่ยอดเขากำลังบินมาที่บริเวณที่อยู่ปัจจุบัน พระจี้กงได้มีญาณบอกให้ชาวบ้านรีบหนี จนชาวบ้านหนีออกมาจากบริเวณที่ยอดเขาบินตกลง ชาวบ้านจึงปลอดภัย หลังจากนั้นพระจี้กงจึงบอกให้ชาวบ้านช่วยกันสลักพระพุทธรูปลงบนยอดเขานี้ เพื่อไม่ให้ยอดเขาบินไปสร้างความเดือดร้อนที่อื่น ดังนั้นเฟยไหลเฟิงจึงมีพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินเต็มไปหมด

หินแกะสลักที่เฟยไหลเฟิง

วัดหลิงอิ่น 灵隐寺 แปลว่า วัดซ่อนใจ เป็นวัดที่อยู่บริเวณเฟยไหลเฟิง มีประวัติความเป็นมาย้อนไปเมื่อ ค.ศ. 328 มีพระอินเดียรูปหนึ่งชื่อฮุ่ยหลี่ 慧理 เดินทางมาถึงทิวเขาด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบซีหู แล้วพบหุบเขาที่ล้อมรอบไปด้วยป่า เหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนา ท่านจึงได้สร้างวัดหลิ่งอิ่นนี้ขึ้น โดยระหว่างการสำรวจพื้นที่ พระท่านได้พบกับภูเขาหินขนาดใหญ่ ที่ต่างจากลักษณะภูมิประเทศโดยรอบ จึงพรรณนา ขึ้นว่า ไม่ทราบว่ายอดเขานี้บินมาจากแห่งใด นี่เองจึงเป็นที่มาของชื่อ ยอดเขาบิน

ตำนานพระอรหันต์จี้กงที่เกี่ยวข้องกับวัดหลิงอิ่น

ตำนานพระอรหันต์จี้กง

การเดินทาง

เริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้าหลงเสียงเฉียว 龙翔桥站 ทางออก A ให้เดินต่อไปที่ ป้ายรถเมล์ เซิ่งลี่จี้หย่วน 胜利剧院

นั่งรถเมล์ สาย 7 ราคา 2 หยวน (มองหารถเมล์ที่วิ่งไปทางทิศเหนือของทะเลสาบซีหู) รถเมล์จะวิ่งขึ้นเหนือและไปทางตะวันตกของทะเลสาบซีหู

จากป้ายรถเมล์สู่ทางเข้าเฟยไหลเฟิง

จากป้ายรถเมล์เดินทางสูงวันหลิงอิ่น
ตั๋วเข้าชมเฟยไหลเฟิง
ประตูทางเข้า
แผนที่เฟยไหลเฟิงและวัดหลิ่งอิ่น

หินแกะสลักหินที่วัดหลิงอิ่น

เจดีย์หลี่กง 理公塔 เป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระฮุ่ยหลี่ 慧理 ผู้สร้างวัดหลิงอิ่น

เจดีย์หลี่กง
หินแกะสลักที่เฟยไหลเฟิง
หินแกะสลักที่เฟยไหลเฟิง

รูปหินแกะสลักรูปพระสังกัจจาย ที่มาของรูปบนตั๋วเข้าชม ยืนดูอยู่ตรงนี้นานพอสมควร

บริเวณเฟยไหลเฟิง มีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมพอสมควร แต่บรรยากาศกลับสงบ ร่มรื่น

เดินต่อไปที่วัดหลิงอิ่น

ซื้อตั๋วเข้าชมวัดหลิงอิ่น
ทางเข้าวัดหลิงอิ่น

รูปปั้นพระพุทธเจ้าในวิหารหลัก

รูปเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักด้วยไม้

เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักด้วยไม้

ที่วัดหลิงอิ่นมีวิหารหลายวิหารไล่เรียงสลับกันไปบนภูเขา แต่ละวิหาร สามารถเดินชมได้ทั้งวัน แต่เรามีเวลาจำกัดเนื่องจากจะไปศาลเจ้างักฮุยต่อ

ทั้งนี้การเข้าชมเฟยไหลเฟิง และวัดหลิ่งอิ่น จะเสียค่าเข้า 2 ครั้ง คือ เฟยไหลเฟิง เพื่อชมภาพแกะสลักหิน 40 หยวน และถ้าจะเข้าวัดหลิ่งอิ่นจะต้องซื้อตั๋วเพิ่มอีก 30 หยวน รวม 70 หยวน