วัดหงหลัว ปักกิ่ง ชมทิวทัศน์ยามฤดูใบไม้ร่วง

วัดหงหลัว 红螺寺 อยู่ในเขตหวยโหรว ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของจีน  มีความเงียบสงบและทิวทัศน์ในฤดูใบไม้ร่วงที่สวยสดงดงาม

ชื่อวัดหงหลัว หมายถึง หอยทากสีแดง ซึ่งมาจากตำนานเกี่ยวกับหอยทากสีแดง 2 ตัว ที่ให้แสงสว่างเป็นสีแดง จากกระดองหอยทาก ในช่วงเวลากลางคืน

วัดหงหลัว ตั้งอยู่ที่เชิงเขาหงหลัว ห่างจากเขตหวยโหรว ไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

เชื่อกันว่าวัดหงหลัว สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังและมีการปรับปรุง ซ่อมแซมหลายครั้งจนมาถึงสมัย ราชวงศ์หมิง