วัดปี้หยุน ริมเขาเซียงซาน ปักกิ่ง ย้อนรอยอดีตบิดาแห่งประเทศจีน

วัดปี้หยุน 碧云寺 เป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่ที่ริมเขาเซียงซาน กรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นในสมัยคริสตวรรษที่ 14 ประมาณปี 1331 ในสมัยราชวงศ์หยวน จากนั้น ในสมัยราชวงศ์ชิง จักรพรรดิเฉียนหลงได้เสด็จมาประทับที่เขาเซียงซาน จึงได้มีการปรับปรุง และขยายพื้นที่ บริเวณเซียงซาน วัดปี้หยุน และสถานที่โดยรอบ และมีการตกแต่งให้มีความสวยงามเพิ่มขึ้น สถานความสวยงาม โดยองค์กรอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจีน ได้ขึ้นทะเบียน วัดปี้หยุน ในปี 2001

อาคารหอที่ระลึกซุนยัดเซน ในอาคารจะมีรูปปั้นของ ดร. ซุนยัตเซ็น ซึ่งชาวจีนยกย่องให้เป็นบิดาของประเทศ

ข้าง ๆ รูปปั้น มีโลงศพแก้วซึ่งทางโซเวียตมอบให้ แต่ตอนที่ส่งมาถึงศพซุนยัดเซนได้ถูกฝังไปแล้วจึงไม่ได้ใช้โลงนี้

ใกล้ ๆ กัน มีสถานที่จัดแสดงชีวประวัติของซุนยัดเซน มีแผนที่แสดงตำแหน่งสถานที่สำคัญที่ซุนยัดเซนเคยไป ทั้งในและนอกประเทศ

เจดีย์ 5 ยอด จินกังเป่าจั้วถ่า 金刚宝座塔

เจดีย์ 5 ยอด จินกังเป่าจั้วถ่า 金刚宝座塔 สร้างขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์ชิง มีความสูง 34.7 เมตร มีความสำคัญในฐานะสถานที่พักศพชั่วคราว ของ ดร.ซุนยัตเซน หลังจากที่เขาเสียชีวิตในวันที่ 12 มีนาคม 1925 จากนั้นเมื่อสุสานที่เมืองนานกิงสร้างเสร็จ ศพของดร.ซุนยัตเซ็นจึงถูกย้ายไปฝังที่จื่อจินซาน 紫金山 ที่นานกิง

เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดปี้หยุน

เมื่อท่องเที่ยวเสร็จวัดปี้หยุนแล้ว สามารถนั่งรถเมย์สาย 563 กลับไปยังสถานีรถไฟใต้ดิน เพื่อท่องเที่ยวพระราชวังฤดูร้อนได้อีกด้วย