ทุ่งนาขั้นบันได ฮาหนี มรดกโลกทางธรรมชาติ

ทุ่งนาขั้นบันไดฮาหนี 哈尼梯田 Hani Rice Terraces ตั้งอยู่ในหุบเขาในเขตหงเหอ 红河 เมืองหยวนหยาง 元阳มณฑลยูนนาน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ทุ่งนาขั้นบันไดฮาหนี เป็นภูมิทัศน์นาข้าวแบบขั้นบันไดที่งดงามดั่งผลงานศิลปะชั้นเลิศ ซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวฮาหนี ในการคิดค้นระบบเกษตรกรรมบนพื้นที่ในหุบเขา จนเกิดเป็นทุ่งนาที่มีลวดลายที่งดงาม แปรผันไปตามฤดูกาลเพาะปลูก ตลอดทั้งปี

ย้อนกลับไปในอดีต บรรพบุรุษของชาวเผ่าฮานี ได้อพยพย้ายถิ่นฐานจากทิเบต มาถึง หยวนหยางแห่งมณฑลยูนนาน ซึ่งพื้นที่แถบนี้มีลักษณะเป็นพื้นที่แบบหุบเขา ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่ชาวเผ่าฮานีก็ได้คิดค้นระบบชลประทานขึ้น โดยกั้นหินให้เป็นขั้นบันไดและทดน้ำจากภูเขาให้ไหลลงมายังพื้นที่นาขั้นบันได จนสามารถทำการเพาะปลูกได้

เวลาผ่านไป นาขั้นบันได ภูมิปัญญาของชาวฮานี ในพื้นที่ในหุบเขาแห่งหงเหอนี้ ได้กลายเป็นความสวยงามตามธรรมชาติ จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติลำดับที่ 31 ของจีน ในปี 2013

การเดินทาง : จากเมืองคุนหมิง เดินทางโดยรถบัส ที่สถานีขนส่งสายใต้ 南部客运站 ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร (ประมาณ 6-7 ชั่วโมง)ไปยังเมืองหยวนหยาง จากหยวนหยางเดินทางต่อด้วยรถรับจ้างไปยังทุ่งนาขั้นบันไดฮาหนี

Credit to 云南发布