ทางเดินกระจก หวงเถิงเสีย กวางตง

ทางเดินกระจกหวงเถิงเสียเทียนเหมิน ตั้งอยู่ในเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หวงเถิงเสีย ในเมืองชิงย่วน ทางเหนือของมณฑลกวางตุ้ง

เดิมที เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หวงเถิงเสีย 黄腾峡生态旅游区 เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2004 โดยที่นี่ได้รับความนิยมในฐานะ เป็นสถานท่องเที่ยวชั้นนำในการล่องแพ ได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A

ในวันที่ 6/6/2019 ได้มีการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ นั่นคือ ทางเดินกระจกหวงเถิงเสียเทียนเหมิน 黄腾峡天门悬廊 ซึ่งเป็นทางเดินกระจกที่มีความสูงถึง 500 เมตร (ทำลายสถิติสูงกว่าทางเดินกระจกที่เมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งมีความสูง 300 เมตร)

ทางเดินกระจกแห่งใหม่นี้ ก่อสร้างด้วยเงินมูลค่าถึง 268 ล้านหยวน โดยทางเดินกระจกมีการออกแบบคล้ายกับไม้เทนนิสสองอันในแนวตั้งและแนวนอน การก่อสร้างโดยใช้วัสดุแก้วที่ทันสมัย มีความหนา 6 ซม. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 400 ตันหรือ 4,000 คน

พื้นที่ความยาวจากแผ่นดิน 368 เมตร พื้นที่ความยาวในวงกลม 168 เมตร โดยด้านล่างตกแต่งเป็นน้ำตก และในตอนค่ำคืนจะมีการแสดงแสงสี ให้นักท่องเที่ยวได้ชม

เวลาเปิด-ปิด : 09:00 ถึง 21:00 น.
การเดินทาง :จากเมืองกวางโจว นั่งรถไฟความเร็วสูงไปยังเมืองชิงหย่วน ลงที่สถานีชิงหย่วน 清远站 นั่งรถเมล์ หรือจ้างรถแท็กซี่ เดินทางไปยังเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หวงเถิงเสีย