ถนนวัฒนธรรมโบราณ เทียนจิน

ถนนวัฒนธรรมโบราณ เทียนจิน หรือ กู่เหวินฮั่วเจีย 古文化街 เป็นถนนคนเดิน ที่มีอาคารรูปแบบโบราณ ตั้งอยู่ในเขตหนานไค ในเมืองเทียนจิน ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน

ถนนวัฒนธรรมโบราณ เทียนจิน เปิดขึ้นในปี 1986 โดยมีการอนุรักษณ์อาคารที่มีรูปแบบในสมัยราชวงศ์ชิง อีกทั้งในพื้นที่ยังมีวัดเทียนโหว หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของย่านถนนสายวัฒนธรรม

วัดเทียนโฮ่ว หรือศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งเมืองเทียนจิน เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1326 ในสมัยโบราณเป็นที่ชุมนุมของชาวประมงในการเซ่นไหว้สักการะเจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้าแห่งท้องทะเล