ตุนหวง กานซู

ตุนหวง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกของจีน ถือเป็นเมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ บนเส้นทางสายไหม

สถานที่ท่องเที่ยว ที่ตุนหวง

หมิงซาซาน 鸣沙山 เนินทรายกระซิบ

หมิงซาซาน 鸣沙山 เป็นเนินทรายในทะเลทรายโกบี มีความยาวจากตะวันตกถึงตะวันออกราว 40 กิโลเมตร และมีความกว้างจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร ยอดเนินทรายที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,715 เมตร สาเหตุที่เรียกว่าเนินทรายกระซิบ เนื่องจากการเสียดสีกันของเม็ดทราย เนื่องจากลมที่พัดผ่าน จนทำให้เกิดเสียง

เย่หยาเฉวียน 月牙泉 ทะเลสาบจันทร์เสี้ยว

ทะเลสาบจันทร์เสี้ยว เป็นโอเอซิสตามธรรมชาติที่มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยวล้อมรอบด้วยเนินทราย มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนินทรายประกอบกับทิศทางของกระแสลมพัดผ่านทำให้ทรายไม่พัดลงไปในทะเลสาบ ทำให้น้ำในทะเลสาบใส ทะเลสาบจันทร์เสี้ยว ถือว่าเป็นหนึ่งในทะเลสาบกลางทะเลทรายที่สวยงามที่สุดในโลก

โม่เกาคู莫高窟 ถ้ำหินแกะสลักโม่เกา

หนึ่งในสี่ถ้ำพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน ตั้งอยู่บนผาหิน ที่เขาหมิงซาซาน 鸣沙山 ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองตุนหวง

ถ้ำหินแกะสลักโม่เกา ถือเป็นสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ ภายในถ้ำมีหินแกะสลักรูปพระพุทธรูปและจิตรกรรมฝาผนัง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี 1987

ภายในถ้ำโม่เกา มีหินแกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้า กว่า 2,000 รูป ส่วนใหญ่ถูกสลักขึ้นในสมัยราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง ส่วนที่ผนังถ้ำทั้ง 4 ด้าน และบนเพดานล้วนเต็มไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังนับพื้นที่รวมกันได้กว่า 45,000 ตารางเมตร ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในถ้ำมีแสดงถึงเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระพุทธรูป เทวดา ตลอดจนบ่งบอกถึง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รูปแบบสถาปัตยกรรม ดนตรี และวิถีชีวิตของคนในสมัยโบราณ

หยางกวน 阳关 ปราการด่านสุดท้ายบนเส้นทางสายไหม

ด่านหยางกวน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยของจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ แห่งราชวงศ์ฮั่น เพื่อป้องกันการรุกรานของชนเผ่านอกด่านทางทิศตะวันตก ต่อมา เมื่อเริ่มมีการค้าขายกับชาติตะวันตก ด่านหยางกวนจึงมีบทบาทในฐานะ ปราการด่านสุดท้าย ของผู้ที่จะเดินทางออกจากดินแดนประเทศจีนไปยังดินแดนตะวันตก ซึ่งอยู่บนเส้นทางสายไหม

ในสมัยราชวงศ์ถัง หยางกวนถือเป็นสถานที่บนเส้นทางอัญเชิญพระไตรปิฏก โดยพระภิกษุเสวียนจั้ง玄奘 ผู้เป็นที่มาของ ตำนานไซอิ๋ว ได้เดินทางออกจากจีน ผ่านด่านนี้

นอกจากนี้ หวังเหวย 王維 กวีในสมัยราชวงศ์ถัง ยังเขียนบทกวี ที่ชื่อ ส่งหยวนเอ้อร์ไปยังซีอาน 送元二使西安 ซึ่งมีการกล่าวถึงด่านหยางกวนนี้ด้วย

อวี้เหมินกวน 玉门关 ด่านประตูหยก

อวี้เหมินกวน เป็นด่านหนึ่งของกำแพงเมืองจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุนหวง ชื่อด่านประตูหยกมีที่มาจากที่ในอดีต คณะขนส่งหินหยกที่ขุดจากเขตเหอเถียน 和田 ในมณฑลซินเจียง จะต้องเดินทางผ่านด่านนี้

อุทยานทางธรณีวิทยาหย่าตัน 雅丹国家地址公园 (Dunhuang Yardang National Geopark)

สมญานาม เมืองปีศาจ สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4 A ห่างจากตัวเมืองตุนหวงประมาณ 168 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอวี้เหมินกวน ครอบคลุมพื้นที่ 346 ตารางกิโลเมตร เปิดอย่างเป็นทางการในปี 2003

บนพื้นที่อุทยานมีลักษณะทางธรณีวิทยาแบบหย่าตัน (yardang) โดยกระแสลมตามธรรมชาติได้กัดเซาะหินกว่า 7 แสนปี จนเกิดเห็นเป็นรูปทรงต่าง ๆ

Cr. Baidu/Wikipedia/Official Tourism of Dunhuang

Facebook Fanpage : Chinatalkstravel