ด่านเยี่ยนเหมินกวน 雁门关

ด่านเยี่ยนเหมิน 雁门关 ตั้งอยู่ทางเหนือของอำเภอไต้ เมืองซินโจว มณฑลซานซี ห่างจากตัวเมืองราว 20 กิโลเมตร เป็นป้อมปราการด่านสำคัญของกำแพงเมืองจีนที่ป้องกันข้าศึกจากทุ่งหญ้าทางเหนือ ในสมัยโบราณเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่บรรดาทหารต่างต้องการแย่งชิง

กำแพงเมืองจีนด่านเยี่ยนเหมินกวน ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองซินโจว 忻州 มณฑลซานซี ประเทศจีน เยี่ยน แปลว่า ห่านป่า เหมิน แปลว่าประตู กวน แปลว่าด่าน ดังนั้นชื่อของด่านนี้ แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ด่านห่านป่า

ด่านเยี่ยนเหมินกวนเป็นด่านของกำแพงเมืองจีนที่ตั้งอยู่ระหว่างแนวของภูเขาซึ่งโค้งเข้าหากัน มีความเชื่อว่าแม้แต่ห่านป่า ที่บินผ่านมาถึงที่นี่จะไม่สามารถบินผ่านไปได้ จะต้องบินลอดใต้ทิวเขานั้น กำแพงเมืองจีนแห่งนี้จึงถูกเรียกว่าประตูห่านป่า

หนึ่งในตำนานอิงประวัติศาสตร์ที่โด่งดังของกำแพงเมืองจีนด่านเยี่ยนเหมินกวน คือเรื่องเล่าของตระกูลหยาง ซึ่งเป็นตระกูลขุนศึกที่สำคัญในสมัยราชวงศ์ซ่ง ได้พลีชีพต่อสู้กับข้าศึกจนเกือบหมดตระกูลที่ด่านเยี่ยนเหมินกวน

นอกจากนี้ เยี่ยนเหมินกวนยังเป็นสถานที่ หวังเจาจวิน หนึ่งในสุดยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์จีน เดินทางออกนอกด่าน เพื่อไปแต่งงาน

การเดินทาง :

สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือ ท่าอากาศยานซินโจวอู่ไถซาน 忻州五台山机场 จากนั้นใช้บริการรถบัสหรือรถแท็กซี่เพื่อเดินทางเข้าไปยังเขตเมืองซินโจว (ประมาณ 40 กิโลเมตร) และเดินทางต่อไปยังกำแพงเมืองจีนด่านเยี่ยนเหมินกวนได้โดย

รถบัส ที่วิ่งระหว่าง เมืองซินโจว – เขตไต้ ซึ่งมีรถบัสให้บริการทุกวันในเวลา 6.20 น. – 18.00 น ในช่วงฤดูร้อน และ 6.30 น. – 17.00 น. ในช่วงฤดูหนาว โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมง ลงป้ายสุดท้ายที่เขตไต้ 代县 จากนั้นสามารถเลือกใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถรับจ้าง เพื่อเดินทางต่อไปยังกำแพงเมืองจีนด่านเยี่ยนเหมินกวนที่อยู่ห่างออกไปอีก 20 กิโลเมตร

รถไฟ ใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมง 15 นาที – 2 ชั่วโมง จากเมืองซินโจว และลงที่สถานีเขตไต้ 代县 จากนั้นใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถรับจ้างไปยังกำแพงเมืองจีนด่านเยี่ยนเหมินกวน

รถยนต์ / แท็กซี่สาธารณะ เมืองซินโจวอยู่ห่างจากกำแพงเมืองจีนด่านเยี่ยนเหมินกวนประมาณ 110 กิโลเมตร สามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะหรือบริการเช่ารถขับต่อไปได้

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. – 19.00 น.

ค่าเข้าชม : 90 หยวน/คน