ลี้มกโช้ว ถามไถ่ทั่วโลกหล้า อันว่ารักเป็นฉันใด  จึงมอบให้กันและกันด้วยชีวิต 

ลี้มกโช้ว เป็นตัวละครในนิยายกำลังภายในของกิมย้ง เรื่องมังกรหยก มีฉายาว่า เทพธิดาไหมแดง
ลี้มกโช้ว เคยเป็นหญิงงามที่ถูกพิษแห่งความรัก จนทำให้เปลี่ยนหญิงงามกลายเป็นนางมารที่โหดร้าย

ลี้มกโช้วมักกล่าวในนิยายว่า “ถามไถ่ทั่วโลกหล้า อันว่ารักเป็นฉันใด จึงได้มอบแก่กันด้วยชีวิต”

แต่ทราบหรือไม่ว่าประโยคนี้ กิมย้งได้แรงบันดาลในมาจากบทกลอนของ หยวนหาวเวิ่น 元好問
กวีเอกในราชวงศ์จิน

เรื่องราวของลี้มกโช้วจะเป็นอย่างไร และบทกลอนเต็ม ๆ ที่เป็นที่มาของประโยคนี้จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามรับฟังได้ที่

ถามไถ่ทั่วโลกหล้า อันว่ารักเป็นฉันใด จึงได้มอบแก่กันด้วยชีวิต