พระมารีจีโพธิสัตว์ เต๊าบ้อ เจ้าแม่แห่งดวงดาว

พระมารีจีโพธิสัตว์ โต้วหมู่หยวนจวิน หรือโต้วหมู่เทียนจุน ในภาษาจีนกลาง หรือ เต๋าบ้อหง่วงกุง เต้าโบ้หงวนกุน ในภาษาจีนแต้จิ๋ว เรียกสั้น ๆ ว่า โต้วหมู่ หรือเต้าบ๋อ 斗姆 คือ เจ้าแม่แห่งดวงดาว ท่านเป็นพระมารดาแห่งดวงดาวทั้งหลายในจักรวาล เป็นต้นกำเนิดแห่งดวงดาวทั้งหลาย เป็นดวงดาวดวงแรกและ เป็นดวงดาวที่ใหญ่ที่สุด สถิตย์อยู่ ณ ศูนย์กลางแห่งจักรวาล

พระมารีจีโพธิสัตว์ เป็นมหาโพธิสัตว์ ตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน ในคัมภีร์อวโลกิเตศวร การัณฑวยูหสูตรของธิเบตและอินเดียได้กล่าวไว้ว่า ก่อนที่จักรวาลจะเกิดขึ้นธรรมชาติแห่งพุทธก่อให้เกิดดอกบัวและในดอกบัวนั้นก็มีพระอาทิพุทธอุบัติขึ้น แล้วพระอาทิพุทธจึงแบ่งภาคเป็นพระอวโลกิเตศวรแล้ว พระอวโลกิเตศวรจึงได้สร้างเทพและศักติทั้งหลายขึ้น ก่อนที่เทพและศักติทั้งหลายจะสร้างโลก ซึ่งต่อมาพระอวโลกิเตศวรได้จำแลงภาคเป็นพระแม่กวนอิม โดยเชื่อว่า พระมารีจีโพธิสัตว์ คือ อวตารของพระแม่กวนอิม

ตามความเชื่อของเต๋า พระมารีจีโพธิสัตว์ คือ มารดาแห่งกลุ่มดาวเหนือ ทั้ง 7 หรือ ดาวปักเต้าชิกแซ 北斗七星 ผู้ควบคุมความตาย และกลุ่มดาวประจำทิศใต้ทั้ง 6 หรือ หนานเต้าลักแซ 南斗六星 เทพผู้ควบคุมการเกิด หรือ เทพหน่ำซิ้ง ปักเต้า

รูปลักษณ์ของ โต้วหมู่ ท่านเป็นเทพสตรี นั่งบนราชรถเทียมด้วยหมู่ป่า 7 ตัว หรือทรงหมู่ป่าหรือราชสีห์ตัวใหญ่เป็นพาหนะ พระนางมีสามพักตร์ คือหน้ามนุษย์ตรงกลาง หน้ายักษ์ (โกรธ) และหน้าหมู (เจ้าแม่วราหีของอินเดีย) และมีแปดกรทรงศาสตราวุทธต่าง ๆ โดย 2 พระกรหลักของท่าน จะถือพระอาทิตย์ และพระจันทร์ อยู่ในมือ