หนึ่งยิ้มล่มเมือง 一笑倾城

ในประวัติศาสตร์จีน นอกจาก 4 สุดยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์จีน ซึ่งประกอบไปด้วยไซซี หวังเจาจวิน เตียวเสี้ยน และหยางกุ้ยเฟย ซึ่งมีโคลงกลอนแทนหญิงงามทั้ง 4 ว่าเป็น มัจฉาจมวารี ปักษีตกนภา จันทร์หลบโฉมสุดา มวลผกาละอายนาง แล้ว ยังมีเรื่องราวของยอดหญิงงามอีกหลายคน ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์จีน

ดูเพิ่มเติม สี่ยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์จีน

สี่ยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์จีน

ในครั้งนี้ Chinatalks ขอนำเรื่องราวของนางเปาซื่อ  褒姒 สาวงาม ผู้มีฉายาว่า หนึ่งยิ้มล่มเมือง 一笑倾城

เรื่องราวของนางเปาซื่อ เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าโจวโยว 周幽王 กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์โจวตะวันตก ความงดงามของนางเปาซื่อนั้นทำให้พระเจ้าโจวโยวหลงใหลถึงขนาดถอดพระมเหสี และองค์รัชทายาทองค์ก่อนแล้วแต่งตั้งนางเปาซื่อ และพระโอรสที่เกิดจากนางเปาซื่อ เป็นพระมเหสีและองค์รัชทายาทแทน

พระเจ้าโจวโยว และนางเปาซื่อ

แต่นางเปาซื่อกลับมีข้อเสียคือ นางเป็นหญิงที่ยิ้มยาก ถึงขนาดพระเจ้าโจวโยวออกพระราชโองการมอบ 1 พันตำลึงทองให้กับผู้ที่ให้นางเปาซื่อยิ้มได้ วิธีการที่จะทำให้นางเปาซื่อยิ้มได้จะเป็นอย่างไร และเหตุใดจึงเรียกหนึ่งยิ้มของนางเปาซื่อว่าเป็น หนึ่งยิ้มล่มเมือง โปรดติดตามรับฟังได้ที่ หนึ่งยิ้มล่มเมือง 一笑倾城