สี่ยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์จีน 四大美人

สี่ยอดหญิงงามในตำนานจีน 四大美人เป็นคำเรียกสตรีสี่คนที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในประวัติศาสตร์จีนโบราณ โดยทั้ง 4 คนนี้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองพลิกผันถึงขั้นล่มสลายของอาณาจักรหรือเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์ คำโคลงจีนที่ใช้เรียกสตรีทั้งสี่นี้ได้แก่

西施沉鱼            XīShī chén yú           มัจฉาจมวารี
昭君落雁            ZhāoJūn luòyàn     ปักษีตกนภา
貂婵闭月            DiāoChán bì yuè    จันทร์หลบโฉมสุดา
贵妃羞花            GuìFēi xiū huā         มวลผกาละอายนาง

ติดตามเรื่องเล่าจีน เรื่อง สี่ยอดหญิงงามในตำนานจีน ได้ที่นี่