โจวโหย่วกวง บิดาแห่งพินอิน

โจวโหย่วกวง บิดาแห่ง พินอิน ซึ่งเป็น ระบบในการถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน ด้วยตัวอักษรละติน โดย รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้แทนที่ระบบการถอดเสียงแบบเก่า

Read More