ไท้ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา

ไท้ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาเทพเจ้าผู้คอยดูแลชะตาชีวิตผู้คนแต่ละปี ในรอบ 60 ปี จะมีเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย 60 องค์

ไท้ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา Read More

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี๊ย

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี๊ย เป็นเทพเจ้าจีน ที่ให้คุณทางด้านเงินทอง และโชคลาภ ถือเป็น เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ซึ่งสำหรับชาวจีนแล้ว
ถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดในการเริ่มเข้าสู่ปีใหม่จีน  โดยเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรกในวันปีใหม่จีน

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี๊ย Read More

ผานกู่ หนี่วา ตำนานการสร้างโลกของจีน

ชาวจีนมีความเชื่อเกี่ยวกับ ผานกู่ 盘古 ในฐานะเทพเจ้าผู้สร้างโลก และหนี่วา 女娲 ในฐานะผู้ให้กำเนิดมนุษย์

ผานกู่ หนี่วา ตำนานการสร้างโลกของจีน Read More

พระมารีจีโพธิสัตว์ เต๊าบ้อ เจ้าแม่แห่งดวงดาว

โต้วหมู่ หรือเต้าบ๋อ 斗姆 คือ เจ้าแม่แห่งดวงดาว ท่านเป็นพระมารดาแห่งดวงดาวทั้งหลายในจักรวาล

พระมารีจีโพธิสัตว์ เต๊าบ้อ เจ้าแม่แห่งดวงดาว Read More

พระจันทรประภาโพธิสัตว์ 月光菩萨

พระจันทรประภาโพธิสัตว์ 月光菩萨 เป็นพระอัครสาวก ของ พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้า คู่กับพระสุริยประภาโพธิสัตว์ 日光菩萨 ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ นิกายมหายาน สัญลักษณ์สำคัญของพระจันทรประภาโพธิสัตว์ คือ ดวงจันทร์วางบนดอกบัว หัตถ์ขวาประทานพร หัตถ์ซ้ายถือพระจันทร์บนดอกบัว เปรียบเทียบกันว่า ท่านคือ แสงแห่งความเมตตาและกรุณาที่ร่มเย็นใสสะอาด สามารถเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิด ยังให้สรรพสัตว์ที่หลงผิดได้รู้แจ้งเหมือนดังได้พบความสว่างในความมืดยามราตรี วันเทวสมภพของพระจันทรประภาโพธิสัตว์ ตรงกันวันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติจีน ซึ่ง ตรงกับวันเทศกาลไหว้พระจันทร์ ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ที่ ช่อง chinatalks …

พระจันทรประภาโพธิสัตว์ 月光菩萨 Read More

พระกษิติครรภโพธิสัตว์ ตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก

ตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก พระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นที่นับถือในศาสนาพุทธนิกายมหายาน

พระกษิติครรภโพธิสัตว์ ตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก Read More

พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้า เหย้าซือฝอ พระพุทธเจ้าแห่งยารักษาโรค

เหย้าซือฝอ หรือพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต เป็นพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธนิกายมหายาน ผู้เป็นครูแห่งยารักษาโรคผู้มีแสงรัศมีสีน้ำเงินดั่งแก้วไวฑูรย์

พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้า เหย้าซือฝอ พระพุทธเจ้าแห่งยารักษาโรค Read More

ไต้ซือเอี๊ย 大士爷

ไต้ซือเอี๊ย ต้าซือเหย่ 大士爷 หรือ พระอมฤตราชโพธิสัตว์ เป็นความเชื่อตามหลักศาสนาพุทธ เชื่อกันว่าท่านคือราชาแห่งเหล่าผี เป็นประธานของพิธีทิ้งกระจาด

ไต้ซือเอี๊ย 大士爷 Read More