สิบสุดยอดกระบี่ในประวัติศาสตร์จีน上古十大神剑

สิบสุดยอดกระบี่ในตำนานประวัติศาสตร์จีน ตำนานสุดยอดกระบี่ทั้ง 10 ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดกระบี่ และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์จีน ของผู้สร้างกระบี่ และผู้ที่ได้เป็นเจ้าของสิบกระบี่สุดยอดในตำนานจีน

Read More

หมิงอิงจง ฮ่องเต้ 2 สมัย และยุทธการป้อมถู่มู่ ศึกอัปยศแห่งต้าหมิง

ฮ่องเต้หมิงอิงจง เป็นฮ่องเต้ที่ในประวัติศาสตร์ระบุว่า ทรงขึ้นครองราชย์ เป็นฮ่องเต้ถึง 2 สมัย โดยทรงเป็นฮ่องเต้ องค์ที่ 6 และ 8 ของราชวงศ์หมิง

Read More

พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ในพุทธศาสนา มหายาน

ในวิหารของวัดพุทธศาสนา นิยายมหายาน หรือวัดจีนนั้นเราจะพบว่ามีพระพุทธรูป 3 พระองค์ หรือ ไตรพุทธ 三菩萨 เป็นประธานของวัด เช่น วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เป็นต้น พระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ นี้ ประกอบด้วย พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์กลาง ทรงมีพระนามเต็มว่า 本师释迦牟尼佛 ท่านคือพระมหาสมณโคดม หรือเจ้าชายสิทธัตถะ พระพุทธเจ้าองค์เดียวกับพุทธศาสนา นิกายเถรวาท พระองค์คือพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบัน ซึ่งบรรลุธรรมที่ชมพูทวีป (ประเทศอินเดีย) เชื่อกันว่าพระองค์ประทับอยู่ในพุทธเกษตรส่วนกลาง …

Read More

พระนามจีนในหลวง และตระกูลแซ่ราชวงศ์จักรี

ไทย จีน มีความสัมพันธ์ทางการฑูตกันมายาวนาน ในสมัยรัตนโกสินทร์ เริ่มต้นตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้มีพระราชสาสน์ และส่งฑูตไปเจริญพระราชไมตรีกับประเทศจีน โดยมีการใช้ชื่อแซ่แบบจีนลงนามในพระราชสาสน์ โดยตระกูลแซ่ของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ยังได้สืบต่อมา รวมถึง พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ก็ทรงมีพระนามเป็นภาษาจีน

Read More

ซาเสียวเอี้ย กระบี่อยู่ที่ใจ

ซาเสียวเอี้ย วรรณกรรมจีนผลงานของโกวเล้ง เรื่องราวกล่าวถึงยอดกระบี่อันดับหนึ่งแห่งแผ่นดิน ที่สละทิ้งชีวิต และเกียรติยศชื่อเสียง เร้นกายอยู่ท่ามกลางผู้คน

Read More

ตำนานพระอรหันต์จี้กง

พระอรหันต์จี้กง เป็นพระอรหันต์ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน แต่เป็นพระอรหันต์ที่แปลกประหลาด. จนผู้คนให้ฉายานามว่า พระบ้า หรือ พระเพี้ยน ศาสนาพุทธนิกายมหายานเชื่อกันว่า จี้กงเป็นพระอรหันต์ที่จุติมาเกิดอีกครั้งเพื่อสั่งสอนมนุษย์โลก

Read More

ท้าวจตุโลกบาล ซื่อต้าจินกัง 四大金刚

ท้าวจตุโลกบาล หรือ ซื่อต้าจินกัง (四大金刚) บ้างเรียกว่า ท้าวจตุมหาราชา หรือ ซื่อต้าเทียนหวัง (四大天王) เป็นมหาเทพทั้งสี่ผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา

Read More

เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่มีข้อห้าม

เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่มีข้อห้าม 姜太公在此百事无禁忌Jiāng tàigōng zài cǐ bǎishì wú jìnjì เจียงไท่กงไจ้ชื่อไป๋อู๋ จิ้นจี่ แปลว่า เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่มีข้อห้าม ชง 衝 (冲) และกี๋ (จี้) 忌 ชาวจีนมีความเชื่อเรื่องข้อห้ามต่าง ๆ เรียกว่า กี๋ 忌 มาจาก กิ๋มกี๋ หรือ จิ้นจึ้ 禁忌 …

Read More

สิบพยัคฆ์กวางตุ้ง

สิบพยัคฆ์กวางตุ้ง 广东十虎 คือ กลุ่มคนสิบคนในแถบมณฑลกวางตุ้ง ที่เชี่ยวชาญในวิชากังฟูมีบทบาทในช่วงยุคราชวงศ์ชิง ในฐานะเป็นผู้ต่อต้านราชวงศ์ชิง

Read More