ลี้มกโช้ว ถามไถ่ทั่วโลกหล้า อันว่ารักเป็นฉันใด  จึงมอบให้กันและกันด้วยชีวิต 

ถามไถ่ทั่วโลกหล้า อันว่ารักเป็นฉันใด จึงได้มอบแก่กันด้วยชีวิต คำกลอนของเทพธิดาไหมแดง ลี้มกโช้ว ผู้ถูกความรักที่ผิดหวัง ทำให้แปรเปลี่ยนจากหญิงงามกลายเป็นนางมารร้าย

Read More