เทพเจ้าจีน ตั่วเหล่าเอี๊ย เทพเจ้าแห่งเขาบู๊ตึ๊ง

ตำนานแห่ง ตั่วเหล่าเอี๊ย หรือเฮี่ยงเทียนเสี่ยงตี่ เทพศักดิ์สิทธิ์ ประจำกลุ่มดาวด้านทิศเหนือ ผู้พิชิตมาร ในรูปลักษณ์ขุนพลเคราดำยาว เท้าเหยียบบนหลังงูและเต่าซึ่งถือเป็นสัตว์ประจำกาย มือขวาถือดาบชิดแชเกี่ยม มือซ้ายยกชี้ระดับหน้าอกไปยังท้องฟ้า อันแสดงความหมายถึงการบรรลุธรรมสำเร็จเต๋า ที่ผู้คนกราบไหว้นับถือมาจนถึงทุกวันนี้

เทพเจ้าจีน ตั่วเหล่าเอี๊ย เทพเจ้าแห่งเขาบู๊ตึ๊ง Read More

พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ เหวินซูผู่ซ่า

พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ เหวินซูผู่ซ่า หรือบุ่งซู๊ผ่อสัก เป็นพระโพธิสัตว์ฝ่ายปัญญาและมีหน้าที่คุ้มครองนักปราชญ์

พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ เหวินซูผู่ซ่า Read More

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ผู่เสียนผูซ่า 普贤菩萨

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ หรือผู่เสียนผูซ่า 普贤菩萨 ในสำเนียงแต้จิ๋วนิยมเรียกว่า โผวเฮี้ยงผ่อสัก พระนามของพระองค์ หมายถึง ผู้เจริญโดยรอบ ผู้ประเสริฐโดยรอบ

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ผู่เสียนผูซ่า 普贤菩萨 Read More

ผานกู่ หนี่วา ตำนานการสร้างโลกของจีน

ชาวจีนมีความเชื่อเกี่ยวกับ ผานกู่ 盘古 ในฐานะเทพเจ้าผู้สร้างโลก และหนี่วา 女娲 ในฐานะผู้ให้กำเนิดมนุษย์

ผานกู่ หนี่วา ตำนานการสร้างโลกของจีน Read More

โป๊ยเซียน 八仙

แปดเซียน 八仙 คือ เซียนแปดองค์ ตามความเชื่อในลัทธิเต๋าของจีน เป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือมาช้านาน นับเป็นหนึ่งในบรรดาเซียนนับร้อย ๆ องค์ของจีน แต่เซียนทั้งแปดนี้ นับว่าเป็นที่รู้จักดีและได้นับการนับถืออย่างกว้างขวางมาก

โป๊ยเซียน 八仙 Read More

สุริยเทพ จันทรเทพ ตามความเชื่อของเต๋า

ไทหยางซิงจวิน หรือ ไท้เอี๊ยงแชกุง 太阳星君 คือ เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ ตามความเชื่อของเต๋า เป็นเจ้าแห่งพลังหยาง เป็นตัวแทนของความเข้มแข็ง ความสว่างและเพศชาย รูปลักษณ์ของ ไทหยางซิงจวิน มีร่างกายสีแดงเข้ม หนวดเคราก็แดง มีดวงตาที่สามบนหน้าผาก มือนึงถือแส้ อีกมือนึงถือ ดวงอาทิตย์ ไท่หยินซิงจวิน หรือ ไท้อิมแชกุง 太阴星君 คือ เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ตามความเชื่อของเต๋า เป็นเจ้าแห่งพลังหยิน ในเรื่องห้องสิน เจียงฮองเฮา 姜皇后 มเหสีของโจ้อ๋อง แห่งราชวงศ์ซาง …

สุริยเทพ จันทรเทพ ตามความเชื่อของเต๋า Read More

ซานกวน 3 เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 三官大帝

เทพซานกวน เป็นเทพ 3 องค์ตามความเชื่อของเต๋า ซึ่งเป็นที่มาของเทศกาลจีนสำคัญ 3 เทศกาล

ซานกวน 3 เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 三官大帝 Read More

ฮก ลก ซิ่ว เทพเจ้ามงคล

เทพเจ้ามงคล ฮก ลก ซิ่ว เป็น 3 เทพเจ้าจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นมงคลแห่งการอวยพร 3 ประการของจีน ได้แก่ ฮก ความสมบูรณ์พูนสุข ลก หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง ความร่ำรวย และ ซิ่ว คือ ความอายุมั่นขวัญยืน

ฮก ลก ซิ่ว เทพเจ้ามงคล Read More