ฮวงจุ้ยกับชีวิต 5 ธาตุ ตามหลักฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิต 5 ธาตุตามหลักฮวงจุ้ย มีสำนวนจีนที่น่าสนใจสำนวนหนึ่งกล่าวไว้ว่า 一德二命三风水 (Yī dé èr mìng sān fēngshuǐ) อ่านเป็นภาษาจีนแบบแต้จิ๋วได้ว่า อิกเต็กหยี่เห็งซาฮวงจุ้ย แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า หนึ่งคุณธรรม สอง ชะตาชีวิต และสาม ฮวงจุ้ย 一德      หมายถึง      1. คุณธรรม二命      หมายถึง      2. ชะตาชีวิต三风水   หมายถึง    3.  ฮวงจุ้ย สำนวนนี้ เป็นสำนวนจีนที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของคนที่ที่ว่า ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตขึ้นอยู่กับ …

Read More

โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 การดูดวงชะตาแบบจีน

โป๊ยยี่ คือ อักษร 8 ตัว สี่เถี่ยว คือเสา 4 ต้น ( สี่ฐาน ) เมื่อนำมาผูกเป็นดวงจะได้อักษรทั้งหมด 8 ตัว จัดเรียงกันเป็น 4 แถว

Read More

อุปนิสัยกับ 12 ปีนักษัตร 十二生肖与性格

ปีนักษัตรและอุปนิสัยของมนุษย์มีบางอย่างเกี่ยวข้องกัน คนที่เกิดในปีนักษัตรเดียวกันจะมีอุปนิสัยเฉพาะตัวบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน

Read More

การนับเวลาแบบจีน

ชั่วยาม หรือ สือเฉิน 时辰 เป็นการวัดเวลาแบบจีนโบราณ โดยมาจาการวัดเวลาโดยใช้ นาฬิกาแดด หรือ ยื่อกุ้ย 日晷 ซึ่งจะอ่านเวลาโดยการสังเกตเงาของดวงอาทิตย์ที่ตกลงมาบนหน้าปัดของนาฬิกา ซึ่งแบ่งออกเป็น 12 ช่อง แต่ละช่องมีหน่วยนับเป็น ชั่วยาม เรียกว่า สือเฉิน 时辰 โดยแต่ละชั่วยามจะมีระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ใน 1 วันจะมีทั้งหมด 12 ชั่วยาม ชั่วยามละประมาณ 2 ชั่วโมง …

Read More

เกิดวันไหน มีนิสัยเหมือนใครในสามก๊ก

ตัวละครในวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก ต่างก็มีบุคลิกลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไป ในครั้งนี้ ลองมาดูว่า เกิดวันไหน มีนิสัยเหมือนตัวละครใดในสามก๊ก

Read More

เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่มีข้อห้าม

เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่มีข้อห้าม 姜太公在此百事无禁忌Jiāng tàigōng zài cǐ bǎishì wú jìnjì เจียงไท่กงไจ้ชื่อไป๋อู๋ จิ้นจี่ แปลว่า เจียงไท่กงอยู่ที่นี่ ร้อยเรื่องไม่มีข้อห้าม ชง 衝 (冲) และกี๋ (จี้) 忌 ชาวจีนมีความเชื่อเรื่องข้อห้ามต่าง ๆ เรียกว่า กี๋ 忌 มาจาก กิ๋มกี๋ หรือ จิ้นจึ้ 禁忌 …

Read More

ฮวงจุ้ยพื้นฐาน เสือขาว มังกรเขียว เต่าดำ หงส์แดง

ฮวงจุ้ยพื้นฐาน เสือขาว มังกรเขียว เต่าดำ หงส์แดง ภูมิปัญญาจีน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ซี่งเกี่ยวข้องกับหลักการสำคัญ ของฮวงจุ้ย ชัยภูมิที่ดี และการจัดฮวงจุ้ยที่เหมาะสม โดยแบ่งแยกพื้นที่เป็น 4 ส่วนคือ เสือขาว มังกรเขียว เต่าดำ หงส์แดง โดยแต่ทิศของบ้างก็จะมีความเหมาะสมในการตกแต่ง หรือปรับฮวงจุ้ยที่แตกต่างกันไป

Read More