ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เหนือฮ่องเต้ในประวัติศาสตร์จีน

จากประวัติศาสตร์จีนกว่าห้าพันปีนั้น หากจะจัดอันดับฮ่องเต้ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุด และฮ่องเต้ที่มีอายุยืนที่สุด จะพบว่า ฮ่องเต้ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุด คือ ฮ่องเต้คังซี แห่งราชวงศ์ชิง โดยทรงครองราชย์ รวม 61 ปี

ฮ่องเต้คังซี

ส่วนฮ่องเต้ที่ทรงมีพระชนมายุยืนยาวที่สุดของจีน คือ ฮ่องเต้เฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง โดยทรงมีพระชนมายุได้ 88 ปี 4 เดือน  

ฮ่องเต้เฉียนหลง

และ ฮ่องเต้เฉียนหลง ถือได้ว่าเป็นฮ่องเต้ที่ทรงครองราชย์ยาวนานเป็นลำดับที่ 2 คือ 60 ปี ทั้ง ๆ ที่ทรงสามารถครองราชย์ได้ยาวนานกว่านั้น แต่เพราะไม่มีพระราชประสงค์ที่จะครองราชย์ยาวนานกว่าพระอัยกา (ปู่) นั่นคือ จักรพรรดิคังซี  จึงทรงสละราชบัลลังก์ให้พระราชโอรสเมื่อมีพระชนมายุได้ 85 ปี จากนั้น จึงทรงขึ้นดำรงตำแหน่งไท่ซ่างหวงหรือพระบิดาหลวง

จัดอันดับฮ่องเต้ที่อายุยืนที่สุด และครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีน

จัดอันดับฮ่องเต้ที่อายุยืนและครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีน

โดยหากจะคิด อายุเฉลี่ย ของฮ่องเต้จีนทุกพระองค์ แล้วจะพบว่า ฮ่องเต้ของจีน จะมีพระชนมายุเฉลี่ยเพียง 40 ปี ต่อพระองค์ และหากจะเปรียบเทียบถึงช่วงเวลาที่ได้ทรงขึ้นครองราชย์ จะพบว่าในบรรดาฮ่องเต้จีนทั้งหมดในประวัติศาสตรจีน จะมีระยะเวลาครองราชย์เฉลี่ยเพียง 12 ปี ต่อพระองค์ เท่านั้น

แต่ทราบหรือไม่ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ของประเทศไทย ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์นานกว่าฮ่องเต้คังซี และมีพระชนมายุมากกว่าฮ่องเต้เฉียนหลง

โดยทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 จนถึงวันที่เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีระยะเวลาครองราชย์มาแล้ว 70 ปี 126 วัน ด้วยพระชนมพรรษา 89 พรรษา

ซึ่งถือได้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์นานกว่าฮ่องเต้องค์ใดในประวัติศาสตร์จีน

อ่านเพิ่มเติม :

คัง-หย่ง-เฉียน ยุครุ่งเรืองของราชวงศ์ชิง

บันทีกความทรงจำ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระนามจีนในหลวง และตระกูลแซ่ราชวงศ์จักรี

๙ คำสอน ในหลวงรัชกาลที่ ๙