บันทึกความทรงจำ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. สิริพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๓๑๓ วัน

ดูเพิ่มเติม : ในหลวง ร.๙ เหนือฮ่องเต้ในประวัติศาสตร์จีน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์นานกว่าพระมหากษัตริย์หรือฮ่องเต้ในประวัติศาสตร์จีน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงปักกิ่ง

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

www.chinatalks.co

อ่านเพิ่มเติม :

พระนามจีนในหลวงและตระกูลแซ่ราชวงศ์จักรี