เซิ่นเจิ้น เมืองประวัตศาสตร์ เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน

เซิ่นเจิ้น เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง ปัจจุบัน เซิ่นเจิ้นเป็นที่ตั้งของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประเทศ

เซิ่นเจิ้น เมืองประวัตศาสตร์ เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน Read More