ศาลงักฮุย ขุนพลผู้ซื่อสัตย์ ริมทะเลสาบซีหู เมืองหังโจว

งักฮุย เป็นชื่อขุนพลคนสำคัญในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ คนจีนนับถืองักฮุยเป็นขุนพลผู้ซื่อสัตย์ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์จีน ผลงานของงักฮุย คือการนำทัพต่อต้านการรุกรานของชนเผ่าจิน

ศาลงักฮุย ขุนพลผู้ซื่อสัตย์ ริมทะเลสาบซีหู เมืองหังโจว Read More

อาทิตย์ตกที่เจดีย์เหลยเฟิง 雷锋夕照

เจดีย์เหลยเฟิง อยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบซีหูในเมืองหังโจว ที่นี่เป็นหนึ่งในสิบของจุดชมวิวทิวทัศน์รอบทะเลสาบซีหู ชื่อ อาทิตย์ตกที่เจดีย์เหลยเฟิง ที่นี่มีความเกี่ยวข้องกับตำนานนางพญางูขาว

อาทิตย์ตกที่เจดีย์เหลยเฟิง 雷锋夕照 Read More