จัดอันดับตระกูลแซ่ที่มีคนใช้มากที่สุดในประเทศจีน

ศูนย์วิจัยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เปิดเผยข้อมูล ชื่อ และตระกูล แซ่ ที่มีการใช้มากที่สุดในประเทศจีน ในปี 2019 ดังนี้

ตระกูลแซ่ที่มีการใช้มากที่สุดในประเทศจีน (ยกเว้นฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) ปี 2019 คือ

  1. แซ่หวัง (แซ่เฮ้ง)
  2. แซ่หลี่ (แซ่ลี้)
  3. แซ่จาง (แซ่เตียว, เตีย)
  4. แซ่หลิว (แซ่เล่า)
  5. แซ่เฉิน (แซ่ตั้ง)
  6. แซ่หยาง (แซ่เอี้ย)
  7. แซ่หวง (แซ่อึ้ง)
  8. แซ่จ้าว (แซ่เตี๋ย)
  9. แซ่อู๋ (แซ่โง้ว)
  10. แซ่โจว (แซ่จิว)

ชื่อที่มีคนใช้มากที่สุดในประเทศจีน

หากจะพิจารณาว่าชื่อแซ่ใดมีคนใช้ซ้ำที่สุดในประเทศจีน ก็คือ ชื่อเหว่ย 伟 และจิ้ง 静 โดยชื่อแซ่ที้มีคนนิยมใช้มากที่สุด คือ 1.จางเหว่ย 张伟 2.หวังเหว่ย 李伟 3.หลี่น่า 李娜

ตระกูลแซ่ แบ่งตามพื้นที่ในประเทศจีน

หากแบ่งตามพื้นที่จะพบว่า
คนพื้นที่ทางเหนือของจีน ส่วนมากแซ่หวัง
คนพื้นที่ทางตอนกลางของจีน (เสฉวน ฉงชิ่ง หูเป่ย ยูนนาน) ส่วนมากใช้แซ่หลี่
คนพื้นที่ทางใต้ของประเทศ (กวางโจว ฝูเจี้ยน เจ้อเจียง) ส่วนมากใช้แซ่เฉิน

Credit to 公安部户政管理研究中心