จัดอันดับตระกูลแซ่ที่มีคนใช้มากที่สุดในประเทศจีน

ศูนย์วิจัยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เปิดเผยข้อมูล ชื่อ และตระกูล แซ่ ที่มีการใช้มากที่สุดในประเทศจีน

ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา ศูนย์วิจัยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้อาศัยระบบการจัดการข้อมูลประชากรแห่งชาติ ในการวิเคราะห์ทางสถิติของชื่อและแซ่ ของประชากรในประเทศจีน (ไม่รวมฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวัน) และเผยแพร่ รายงานสถิติแห่งชาติเป็นประจำทุกปี

จากรายงานชี้ให้เห็นว่าประเทศจีนเป็นประเทศแรกโลกที่มีการใช้ตระกูลแซ่ โดยมีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี

ตาม พจนานุกรมนามสกุลจีน《中国姓氏大辞典》 ได้มีการบันทึกไว้ว่า มีแซ่จีน มากถึง 24,000 แซ่จากในสมัยโบราณ จนถึงปัจจุบัน ยังมีตระกูลแซ่ที่มีการใช้งานมากกว่า 6,000 แซ่

โดยจากรายงานจัดอันดับแซ่ที่มีผู้ใช้มากที่สุด ในประเทศจีน ในปี 2020 ยังคงไม่ปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับปี 2019

ตระกูลแซ่ที่มีการใช้มากที่สุดในประเทศจีน (ยกเว้นฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) ปี 2020 คือ

  1. แซ่หวัง (แซ่เฮ้ง)
  2. แซ่หลี่ (แซ่ลี้)
  3. แซ่จาง (แซ่เตียว, เตีย)
  4. แซ่หลิว (แซ่เล่า)
  5. แซ่เฉิน (แซ่ตั้ง)
  6. แซ่หยาง (แซ่เอี้ย)
  7. แซ่หวง (แซ่อึ้ง)
  8. แซ่จ้าว (แซ่เตี๋ย)
  9. แซ่อู๋ (แซ่โง้ว)
  10. แซ่โจว (แซ่จิว)

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศจีนแล้วจะพบว่า แซ่หวัง หลี่ จาง หลิว และเฉิน 5 ตระกูลนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.80 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ

ตระกูลแซ่ที่มีการใช้มากที่สุดในประเทศจีน (ยกเว้นฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) ปี 2020

ตระกูลแซ่ที่มีการใช้มากที่สุดในประเทศจีน (ยกเว้นฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) ปี 2019

ชื่อที่มีคนใช้มากที่สุดในประเทศจีน ปี 2019

หากจะพิจารณาว่าชื่อแซ่ใดมีคนใช้ซ้ำที่สุดในประเทศจีน ก็คือ ชื่อเหว่ย 伟 และจิ้ง 静 โดยชื่อแซ่ที้มีคนนิยมใช้มากที่สุด คือ 1.จางเหว่ย 张伟 2.หวังเหว่ย 李伟 3.หลี่น่า 李娜

ตระกูลแซ่ แบ่งตามพื้นที่ในประเทศจีน ปี 2019

หากแบ่งตามพื้นที่จะพบว่า
คนพื้นที่ทางเหนือของจีน ส่วนมากแซ่หวัง
คนพื้นที่ทางตอนกลางของจีน (เสฉวน ฉงชิ่ง หูเป่ย ยูนนาน) ส่วนมากใช้แซ่หลี่
คนพื้นที่ทางใต้ของประเทศ (กวางโจว ฝูเจี้ยน เจ้อเจียง) ส่วนมากใช้แซ่เฉิน

Credit to 公安部户政管理研究中心