สำนวนจีน แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง

แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง
求同存异 : 求大同,存小异
เป็นแนวคิดของโจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน

แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง หมายถึง ความพยายามในการค้นหาจุดร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และสร้างเสริมในจุดนั้นให้แข็งแกร่ง มากยิ่งขึ้น และสงวนจุดที่แตกต่างกัน ไม่ก้าวล่วงความแตกต่างของแต่ละฝ่าย และเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 ฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน บนจุดยืนที่ว่า จะไม่นำมุมมองของเราที่แตกต่างจากเขา ไปตัดสินผู้อื่น

เดือนเมษายน ปี 1955 ในการประชุมระหว่างกลุ่มประเทศเอเชียและแอฟริกาที่เมืองบันดง ประเทศอินโดนีเซีย (Bandung Conference)

โจวเอินไหลได้เสนอหลักการเพื่อสันติภาพ 5 ประการ ได้แก่

  1. เคารพในอธิปไตยเหนือดินแดนของกันและกัน
  2. ไม่รุกรานกันและกัน
  3. ไม่ล่วงล้ำการเมืองภายในประเทศของกันและกัน
  4. อำนวยประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียม และ
  5. อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ซึ่งแนวคิดดังกล่าว ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติของการแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง  กล่าวคือ  การค้นหาจุดร่วมในการต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคม ในขณะเดียวกันก็รักษาจุดต่างของแต่ละประเทศ ภายใต้ระบอบที่แตกต่าง คือฝ่ายสังคมนิยมและทุนนิยม

อ่านเพิ่มเติม : โจวเอินไหล วีรบุรุษนักการฑูตของประเทศจีน

ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ทาง ช่อง Chinatalks Fanpage Chinatalks