สำนวนจีน ดอกซิ่งแดงออกกำแพง 红杏出墙

สำนวนจีน ดอกซิ่งแดงออกกำแพง 红杏出墙 เป็นสำนวนจีนที่นิยมใช้ในนิยายจีนมักหมายถึง หญิงที่มีสามีแล้ว แต่ไปคบชู้ หรือ ยังคอยโปรยเสน่ห์แก่ชายอื่น

ดอกซิ่งแดง หรือหงซิ่ง 红杏 เป็นดอกของต้นซิ่ง 杏 ซึ่งให้ผล เรียกว่า ผลแอพริคอต

สำนวน ดอกซิ่งแดงออกกำแพง 红杏出墙 มีที่มาจากบทกวี ท่องสวนไม่พบใคร 游园不值 โดย เย่เซ่าเวิง 叶绍翁 ในยุคซ่งใต้

游园不值-叶绍翁

应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。

春色满园关不住,一枝红杏出墙来。