ฟังโดยไม่ใช้หู ความรักที่ไร้หัวใจ

ภาษาจีนเป็นภาษาสัญลักษณ์ มาจากการวาดรูปภาพแปลงมาเป็นตัวอักษร ในอดีตตัวอักษรจีน ใช้แบบตัวอักษรแบบตัวเต็ม ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้กันที่ ฮ่องกง และไต้หวัน ในขณะที่จีนแผ่นดินใหญ่ ได้ลดรูปตัวอักษรเป็นแบบตัวย่อ หรือ Simplified Chinese

หัวข้อในครั้งนี้ที่ว่า ฟังโดยไม่ใช้หู ความรักที่ไร้หัวใจ ก็มาจากการลดรูปตัวอักษรจากแบบตัวเต็มมาเป็นตัวย่อ จนทำให้สัญลักษณ์ตัวอักษรและความหมายหายไป เมื่อตัวอักษรถูกแปลงกลายเป็นแบบย่อ นั่นคือ

ฟังโดยไม่ใช้หู

คำว่า ทิง ซึ่งแปลว่า ฟัง อักษรตัวเต็มคือ 聴 ซึ่งมีอักษร เอ่อ 耳 ซึ่งแปลว่าหู อยู่ด้านซ้ายมือ หมายถึงการใช้หูในการฟัง แต่เมื่อลดรูปเป็นตัวอักษรจีนแบบย่อแล้ว ตัวอักษร 聴 ได้ลดรูปเป็น 听 ซึ่งตัวอักษรสัญลักษณ์หู 耳 ได้หายไป จึงกลายเป็น 听不用耳 ทิง ปู๋ ย่ง เอ่อ แปลว่า ฟังโดยไม่ใช้หู

ความรักที่ไร้หัวใจ

คำว่า อ้าย ซึ่งแปลว่า ความรัก อักษรตัวเต็มคือ 愛  ซึ่งมีอักษร ซิน 心 ซึ่งแปลว่าหัวใจ อยู่ตรงกลาง หมายถึงการใช้หัวในความรัก แต่เมื่อลดรูปเป็นตัวอักษรจีนแบบย่อแล้ว ตัวอักษร 愛 ได้ลดรูปเป็น 爱 ซึ่งตัวอักษรสัญลักษณ์หัวใจ 心 ได้หายไป จึงกลายเป็น 爱”无心 อ้ายอู๋ซิน แปลว่า ความรักที่ไร้หัวใจ

ติดตามเรื่องเล่าจีนได้ทาง Fanpage Chinatalks