บทกวี 终南别业 ของ หวังเหวย

บทกวี 终南别业 ของ หวังเหวย 王维 กวีผู้มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ถัง

中岁颇好道,晚家南山陲。
兴来每独往,胜事空自知。
行到水穷处,坐看云起时。
偶然值林叟,谈笑无还期。