บทกวี มองดวงจันทร์ แล้วคำนึงถึงคนไกล 望月怀远

มองพระจันทร์แล้วคำนึงถึงคนไกล 望月怀远 เขียนโดย จาง จิ่วหลิง 张九龄 กวีในราชวงศ์สมัยถัง

望月怀远 – 张九龄

海上生明月,天涯共此时。
情人怨遥夜,竟夕起相思。
灭烛怜光满,披衣觉露滋。
不堪盈手赠,还寝梦佳期。

มองดวงจันทร์ แล้วคำนึงถึงคนไกล – จางจิ่วหลิง

จันทราลอยเด่นเหนือทะเล ไกลสุดหล้าเวลานี้ก็จันทร์ดวงเดียวกัน

คนมีรักอยู่ไกลแค้นเคืองค่ำคืนที่ยาวนาน ใจครุ่นคิดถึงด้วยเสน่หาทั้งราตรี

ดับแสงเทียนมีแสงจันทร์อาบฉายส่อง สวมเสื้อคลุมเดินเตร็ดเตร่สัมผัสความเย็นของค่ำคืน

ไม่สามารถมอบแสงจันทร์ที่สวยงามแก่คุณ หวังเพียงได้พบในดินแดนแห่งความฝัน