บทกวีจีน เพลงอำลาที่ผาแดง 《赤壁歌送别》

บทกวีจีน เพลงอำลาที่ผาแดง 《赤壁歌送别》เป็นบทกวีในสมัยราชวงศ์ถัง แต่งโดยยอดกวีเอกหลี่ไป๋

赤壁歌送别

二龙争战决雌雄 ,赤壁楼船扫地空

烈火张天照云海,周瑜于此破曹公。

君去沧江望澄碧 ,鲸鲵唐突留馀迹

一 一书来报故人,我欲因之壮心魄。