บทกลอนวันเทศกาลฉงหยาง โดยหวังเหวย 王维

หวังเหวย 王维 กวีในสมัยราชวงศ์ถัง ได้เขียนกลอนเกี่ยวกับเทศกาลฉงหยาง ไว้ว่า

九月九日忆山东兄弟
วันที่ 9 เดือน 9 คิดถึงพี่น้องทางบ้าน

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。
遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人 。
เป็นแขกอยู่ต่างถิ่นแต่เพียงผู้เดียว
ทุกครั้งยามถึงเทศกาลยิ่งคิดถึงบ้าน
ทราบจากแดนไกลว่าพี่น้องไปปีนยอดเขาสูง
ยามปักจูอวี๋ พบว่าขาดข้าไปหนึ่งคน

อธิบาย : บทกลอนนี้ หวังเหวย เขียนเพื่อบรรยายถึง ความคิดถึงคนทางบ้านในช่วงเทศกาลฉงหยาง

九月九日 วันที่ 9 เดือน 9 คือ เทศกาลฉงหยาง มีธรรมเนียมการขึ้นเขา ปักใบจูอวี๋ และดื่มเหล้าดอกเบญจมาศ
忆 คือ ความคิดถึง
山东 คือ ทางทิศตะวันออกของเขาฮั่วซาน 华山以东 บ้านเกิดของนักกวี
兄弟 คือ พี่น้อง