คนใกล้ชาดติดสีแดง  คนใกล้หมึกติดสีดำ 近朱者赤 近墨者黑

คนใกล้ชาดติดสีแดง  คนใกล้หมึกติดสีดำ   近朱者赤 近墨者黑 Jìn zhū zhě chì jìn mò zhě hēi

เป็นสุภาษิตจีน ซึ่งมีความหมายเปรียบเปรยดังเช่นคำสุภาษิตไทยที่ว่า “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด  คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล”  โดยคำว่า จู 朱 (zhū) ในประโยคนี้คือ จูซา 朱砂 (Zhūshā) คือ สีชาด ซึ่งเป็นสีแดง 

ส่วนคำว่า หมึก หรือ โม่  墨 () โดยหมึกของจีนนั้นมีสีดำ

สุภาษิตนี้ มีความหมายว่า คนที่อยู่ใกล้หมึกประทับตราซึ่งมีสีแดง ก็จะติดสีแดงมาด้วย   ส่วนคนที่อยู่ใกล้หมึกสีดำ ก็จะเปื้อนสีดำมาด้วย อุปมา ดังเช่น คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหน หรือใกล้กับอะไร  ก็จะติดนิสัยหรือสิ่งนั้นมาด้วย